Connection Information

To perform the requested action, WordPress needs to access your web server. Please enter your FTP credentials to proceed. If you do not remember your credentials, you should contact your web host.

Connection Type

 Félagsmiðstöðin Laugó

Laugalækjarskóla
105 Reykjavík
Sími: 517-2811
Netfang: laugo@reykjavik.is

Laugó er félagsmiðstöð á vegum Skóla- og frístundasviðs Reykjavíkurborgar, starfrækt af Frístundamiðstöðinni Kringlumýri.
Markhópurinn eru börn og unglingar í 5. – 10. bekk.

Áhersla er lögð á fjölbreytt, skemmtilegt og innihaldsríkt starf fyrir unglinga í 8. – 10. bekk. Mikil áhersla er lögð á unglingalýðræði og að virkja gesti félagsmiðstöðvarinnar í að hrinda hugmyndum sínum í framkvæmd.

Boðið er upp á opið starf og ýmiskonar klúbbar eru starfandi eftir áhugasviði og þörfum þeirra einstaklinga sem sækja staðinn. Þá eru haldnar ýmsar uppákomur og verkefni í samstafi við börn, foreldra, skóla og aðra samstarfsaðila í hverfinu.

Að auki er mikil áhersla lögð á fræðslu um ýmis málefni tengdum lífsleikni og má þar nefna fræðslu gegn fordómum, forvarnir gegn vímuefnum, stuðningur við jákvæða sjálfsmynd og margt fleira.

Á mánudögum og miðvikudögum er boðið uppá opið hús og smiðjur fyrir börn í 5., 6., og 7. bekk en á föstudögum eru smiðjur fyrir þessa bekki. Það þarf þó að skrá sig sérstaklega í þær og má lesa nánar um þær hér.

Félagsmiðstöðin er þátttakandi í samstarfi í hverfinu og hefur m.a. tekið þátt í hverfishátíðinni Laugarnes á ljúfu nótunum sl. ár. Mikil áhersla er lögð á gott samstarf við foreldra/forráðamenn og alla þá aðila sem koma að uppeldismálum í hverfinu. Lögð er mikil áhersla á að félagsmiðstöðin sé sýnileg og opin þeim sem áhuga hafa á að kynna sér starfsemina.

Félagsmiðstöðinn Laugó er frá vorinu 2018 orðin réttindafélagsmiðstöð og fékk vottun frá Unicef þess efnis. Er Laugó fyrsta félagsmiðstöðin í heiminum sem hlýtur þessa vottun en árin 2016-2018 unnu Laugó ásamt Laugalækjarskóla að þessari vottun.

Hverfisskólar tengdir Laugó eru Laugalækarskóli og Laugarnesskóli.

Reglur Félagsmiðstöðvarinnar:

1. Neysla áfengis og annara vímuefna er ekki samþykkt í félagsmiðstöðvarstarfinu

2. Tóbaksnotkun er ekki samþykkt á lóð félagsmiðstöðvar, við útidyr eða inn í húsnæði

3. Ætlast er til þess að unglingar sýni almenna kurteisi og gangi vel um félagsmiðstöðina

Starfsmenn
 • Ólafur Þór Jónsson
  Ólafur Þór Jónsson Forstöðumaður

  Félagsmiðstöðin Laugó
  Laugalæk -105 Reykjavík

  Vinnutími: Alla virka daga, mánudagskvöld og annaðhvert föstudagskvöld.

 • Ásta Björg Björgvinsdóttir Forstöðukona

  Félagsmiðstöðin Laugó
  Laugalæk -105 Reykjavík

  Í fæðingarorlofi

 • Halldóra Kristín Unnarsdóttir
  Halldóra Kristín Unnarsdóttir Aðstoðarforstöðukona

  Félagsmiðstöðin Laugó
  Laugalæk -105 Reykjavík

  Farsími: 664-7631

  Vinnutími: Alla virka daga, miðvikudagskvöld og annaðhvert föstudagskvöld.

 • Helga Lind Mar
  Helga Lind Mar Frístundaleiðbeinandi

  Félagsmiðstöðin Laugó
  Laugalæk – 105 Reykjavík

  Vinnutími: Alla daga, miðvikudagskvöld og annað hvert föstudagskvöld

 • Tanja Sól Valdimarsdóttir Frístundaleiðbeinandi

  Félagsmiðstöðin Laugó
  Laugalæk – 105 Reykjavík

  Vinnutími: mánudags, – miðvikudagskvöld og annaðhvert föstudagskvöld

   

  • Brynjar Birgisson
   Brynjar Birgisson Frístundarleiðbeinandi

   Félagsmiðstöðin Laugó
   Laugalæk – 105 Reykjavík

   Vinnutími: mánudags, – miðvikudagskvöld og annaðhvert föstudagskvöld

   • Birta Birgisdóttir
    Birta Birgisdóttir Frístundaleiðbeinandi

    Félagsmiðstöðin Laugó
    Laugalæk – 105 Reykjavík

    Vinnutími: mánudags, – miðvikudagskvöld og annaðhvert föstudagskvöld

     

    • Mikael Uni Karlsson Brune
     Mikael Uni Karlsson Brune Frístundaleiðbeinandi

     Félagsmiðstöðin Laugó
     Laugalæk – 105 Reykjavík

     Vinnutími: mánudags, – miðvikudagskvöld og annaðhvert föstudagskvöld

     • Guðjón Andri Jónsson
      Guðjón Andri Jónsson Frístundaleiðbeinandi

      Félagsmiðstöðin Laugó
      Laugalæk – 105 Reykjavík

      Vinnutími: mánudags, – miðvikudagskvöld og annaðhvert föstudagskvöld

      Leiðarljós og gildi

      Markmið Laugó er að bjóða upp á fjölbreytt, skapandi og skemmtilegt starf fyrir börn og unglinga í hverfinu. Í því felst að skapa jákvætt andrúmsloft og umhverfi þar sem hægt er að þjálfa lykilfærni og borgaravitund hjá börnum og unglingum með áherslu á óformlegt nám, samskipta- og félagsfærni, virkni og þátttöku ásamt styrkingu sjálfsmyndar. Lagt er upp með að bjóða upp á fjölbreytt viðfangsefni í hverjum mánuði sem höfðar til ólíkra barna og unglinga með mismunandi áhugasvið og tryggja þeim öruggt umhverfi sem þeim líður vel í. Að auki er mikil áhersla lögð á fræðslu gegn fordómum og forvarnir gegn vímuefnum.

      Aðgerðaráætlun

      Í Laugó er í gildi aðgerðaráætlun sem unnin var í samvinnu við hinar félagsmiðstöðvar Kringlumýar. Aðgerðaráætlunin hefur það að marki að skýrar áætlanir séu til fyrir starfsfólk Laugó til að ná þeim markmiðum sem sett eru fyrir félagsmiðstöðvastarfið. Fyrir hvert skólaár er sett niður ákveðin framtíðarsýn og fyrir hvern lið hennar eru sett markmið sem lúta að því að láta þá framtíðarsýn rætast.

      Framtiðarsýn og markmið Laugó eru eftirfarandi:

      Að vera leiðand í eflingu félagsþroska og samfélagsvitund barna og unglinga í Laugardals-, Háaleitis- og Bústaðahverfi

      • Efla sértækt hópastarf
      • Efla virkt unglingalýðræði
      • Skapa vettvang fyrir óformlegt nám

      Að veita heilstætt frítímastarf fyrir aldurinn 10-16 ára í Laugardals-, Háaleitis- og Bústaðahverfi.

      • Allar félagsmiðstöðvar hverfisins séu með heilsársopnun
      • Kortleggja þjónustuþörf barna og unglinga í hverfinu
      • Móta stefnu í félagsmiðstöðva í ljósi aukningu á fátækt barna

      Að starfsfólk félagsmiðstöðva fái þjálfun og fræðslu við hæfi til að starfa með börnum og unglingum í Laugardals-, Háaleitis- og Bústaðahverfi.

      • Búa til fræðslu áætlun fyrir deildina sem nær yfir heilt ár.
      • Búa til tímaplan fyrir unglingastarf sem nær yfir allt árið
      • Endurskoða starfslýsingu frístundaráðgjafa og frístundaleiðbeinenda
      • Búa til handbók starfsfólks félagsmiðstöðvanna

      Auka samráð og samstarf við alla aðila sem koma að málefnum barna og unglinga æi Laugardals-, Háaleitis- og Bústaðahverfi.

      • Búa til samráðshóp foreldra og félagsmiðstöðva
      • Fastmóta samráðsfundi með: Umsjónakennurum, skólastjórnendum, námsráðgjafa, hjúkrunarfræðingi, þjónustumiðstöð og lögreglu

      Að vera heilsueflandi félagsmiðstöð

      • Innleiða meiri útiveru og útivist í starf félagsmiðstöðva
      • Bjóða upp á holla hressingu í félagsmiðstöðinni. Að takmarka óhollustu í starfi félagsmiðstöðva.
      • Hreyfing sé fastur hluti af starfi félagsmiðstöðva
      • Móta stefnu í forvarnarmálum varðandi tóbak og önnur vímuefni sem og um kynheilbrigðismál.

      Framtíðarsýn þessi og markmiðin eru sameiginleg öllum fimm félagsmiðstöðvum Kringlumýrar. Fyrir hvert þessara markmiða er að lágmarki ein aðgerð, sem hefur afmarkaðan tíma, ábyrgðaraðila auk þess sem skilgreint er hvernig skuli metið hvort markmiðið hafi náðst. Þessar aðgerðir eru ýmist sameiginlegar milli félagsmiðstöðvanna eða sérsniðnar að Laugó og þeim börnum og unglingum sem sækja félagsmiðstöðina.

      Til að nálgast upplýsingar eða koma á framfæri einhverju tengdu aðgerðaráætlun er hægt að hafa samband við forstöðu- eða aðstoðarforstöðumenn Laugó eða á Laugo@reykjavik.is.

      Nemendaráð

      Í Laugó hefur í gegnum tíðina verið starfrækt nemendaráð Laugó og Laugalækjarskóla sem og hinir ýmsu klúbbar. Það verður engin undantekning á því í vetur en það á allt eftir að mótast eftir áhuga ykkar unglinganna. Svo sem lög gera ráð fyrir starfar nemendaráð í Laugalækjarskóla. Það kýs sér stjórn sem skipuleggur félagslíf innan skólans og stjórnarmenn eru talsmenn nemenda. Þeir nemendur sem taka að sér þessi ábyrgðarmiklu störf gegna mikilvægu hlutverki í nemendahópnum og vinna óeigingjarnt starf í þágu nemenda í frítíma sínum. Nemendaráðið vinnur undir leiðsögn aðstoðarskólastjóra Laugalækjarskóla , félagstarfskennara Laugalækjarskóla og starfsmanna Laugó.

      Nemendaráð Laugó/Laugarlækjaskóla eru:

      Skýrist á næstu dögum

      Varamenn: 

      Í hverfinu er starfrækt ungmennaráð Laugardals- og Háaleitishverfis. Ráðið er fyrir alla áhugasama um málefni ungs fólks sem eru yngri en 18 ára. Umsjónarmaður ungmennaráðs er Ívar Orri Aronsson tómstunda-og félagsmálafræðingur og forstöðumaður í félagsmiðstöðinni Bústaðir við Réttarholtskóla og Gísli Felix Ragnarsson tómstunda-og félagsmálafræðingur og aðstoðarforstöðumaður í Buskanum við Vogaskóla.

      Í Laugó geta þátttakendur átt frumkvæðið við að stofnsetja klúbba sem taka mið af þeirra áhugamálum.

      Opnunartímar

      8, 9 og 10 bekkur

      Mánudagskvöld: 19.30 – 22.00
      Þriðjudagur: 13:30-16:30
      Miðvikudagskvöld: 19.30 – 22.00
      Fimmtudagur: 13:30 – 16:30
      Föstudagur: 17:00-18:30 og  19.30 – 22.00.

      7. bekkur

      Mánudaga: 16:30 – 18:00
      Miðvikudaga: 16:30 – 18:30

      6. bekkur

      Mánudaga: 14:30 – 16:00
      Miðvikudaga: 14:30 – 16:00

      5. bekkur

      Mánudaga: 14:30 – 16:00
      Miðvikudaga: 14:30 – 16:00

      Miðstigssmiðjur föstudaga 15:00-17:00 (nánar auglýst hér)

       

      Þessar tímasetningar geta breyst og verða breytingar tilkynntar hér, á Facebook síðu Laugó og í gegnum Mentor.

      Contact Us

      We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

      Ólæsilegt? Breyttu textanum. captcha txt