Félagsmiðstöðin Bústaðir

Tunguvegi 25
108 Reykjavík
Sími: 6647642
Netfang: thorvaldur.juliusson@rvkfri.is / bustadir@rvkfri.is
Bústaðir er félagsmiðstöð á vegum skóla- og frístundasviðs Reykjavíkurborgar, starfrækt af Frístundamiðstöðinni Kringlumýri. Markhópurinn er börn og unglingar í 5. – 10. bekk í Breiðagerðisskóla, Fossvogsskóla og Réttarholtsskóla.
Áhersla er lögð á fjölbreytt og skemmtilegt starf fyrir unglinga í 8. – 10. bekk. Mikil áhersla er lögð á unglingalýðræði og að virkja gesti félagsmiðstöðvarinnar í að hrinda hugmyndum sínum í framkvæmd.
Boðið er upp á opið starf og ýmiskonar klúbbar eru starfandi eftir áhugasviði og þörfum hvers og eins. Þá eru margvíslegar uppákomur í boði og verkefni sem eru unnin í samstarfi við börn, foreldra, skóla og aðra samstarfsaðila í hverfinu.
Að auki er mikil áhersla lögð á fræðslu um ýmis málefni sem heyra undir lífsleikni eins og fræðslu um fordóma, forvarnir gegn vímuefnum, stuðning við jákvæða sjálfsmynd og margt fleira.
Í Bústöðum er einnig boðið upp á starfsemi fyrir 5.-7. bekk úr Breiðagerðis- og Fossvogsskóla. Opið er fyrir 5. bekk alla mánudaga og miðvikudaga milli 14:30-16:00, 6. bekk alla mánudaga og miðvikudaga milli 16:00-17:30 og 7. bekk á miðvikudögum milli 17:30-18:30 og föstudögum milli 14:30-16:30.
Félagsmiðstöðin Bústaðir leggur mikla áherslu á gott samstarf við foreldra/forráðamenn og alla þá aðila sem koma að uppeldismálum í hverfinu. Við leggum einnig mikið upp úr því að félagsmiðstöðin sé sýnileg og opin þeim sem áhuga hafa á að kynna sér starfsemina.
Forstöðumaður Bústaða er Þorvaldur Júlíusson og hægt er að ná í hann á netfangið thorvaldur.juliusson@rvkfri.is eða í síma 664-7642. Aðstoðarforstöðumaður er Anna Sigrún Daníelsdóttir og hægt að ná í hana á netfangið anna.sigrun.davidsdottir@rvkfri.is eða í síma 664-7642
Indíana Björk Birgisdóttir er aðstoðarforstöðukona í barneignarleyfi.
Starfsmenn

Starfsmenn

 • Þorvaldur Júlíusson
  Þorvaldur Júlíusson Forstöðumaður Bústaða

  Tölvupóstur: thorvaldur.juliusson@rvkfri.is

  S: 664-7642

  Vinnutími: Alla virka daga, Mánudagskvöld og annað hvert föstudagskvöld

 • Anna Sigrún Davíðsdóttir
  Anna Sigrún Davíðsdóttir Aðstoðarforstöðumaður Bústaða

  Tölvupóstur: anna.sigrun.davidsdottir@rvkfri.is

  S: 664-7642

  Vinnutími: Alla virka daga, Miðvikudagskvöld og annað hvert föstudagskvöld

 • Dagur Elí Axelsson
  Dagur Elí Axelsson Aðstoðarforstöðumaður Bústaða

  Tölvupóstur: dagur.eli.axelsson@rvkfri.is

  Vinnutími: alla virka daga, miðvikudagskvöld og annað hvert föstudagskvöld.

   

 • Margrét Stella Kaldalons
  Margrét Stella Kaldalons Frístundaráðgjafi

  Vinnutími: Mánudaga og fimmtudaga, Mánudags- og miðvikudagskvöld og annað hvert föstudagskvöld

  • Páldís Björk Guðnadóttir
   Páldís Björk Guðnadóttir Frístundaleiðbeinandi

   Vinnutími: Mánudags- og miðvikudagskvöld og annað hvert föstudagskvöld

   • Þór Fjalar Ingason
    Þór Fjalar Ingason Frístundaleiðbeinandi

    Vinnutími: Miðvikudaga, mánudags- og miðvikudagskvöld og annað hvert föstudagskvöld

     

    • Jón Hjörvar Valgarðsson
     Jón Hjörvar Valgarðsson Frístundaleiðbeinandi

     Vinnutími: Mánudags- og miðvikudagskvöld og annað hvert föstudagskvöld

      

     • Katrín Guðbjartsdóttir
      Katrín Guðbjartsdóttir Frístundráðgjafi

      Vinnutími: Mánudags- og miðvikudagskvöld og annað hvert föstudagskvöld

      • Jóna Jenný
       Jóna Jenný Frístundaleiðbeinandi

       Vinnutími: Þriðjudaga, mánudagskvöld og annað hvert föstudagskvöld

       • Rúnar Haraldsson
        Rúnar Haraldsson Frístundaleiðbeinandi

        Vinnutími: Alla föstudaga, mánudags- og miðvikudagskvöld og annað hvert föstudagskvöld

        Leiðarljós og gildi

        Markmið Bústaða er að bjóða uppá fjölbreytt og skemmtilegt starf fyrir börn og unglinga í hverfinu. Í því felst að skapa jákvætt andrúmsloft og umhverfi þar sem hægt er að þjálfa lykilfærni hjá börnum og unglingum með áherslu á óformlegt nám, samskipta- og félagsfærni, virkni og þátttöku ásamt styrkingu sjálfsmyndar. Lagt er upp með að bjóða upp á fjölbreytt viðfangsefni í hverjum mánuði sem höfðar til ólíkra barna og unglinga með mismunandi áhugasvið og tryggja þeim öruggt umhverfi sem þeim líður vel í. Að auki er mikil áhersla lögð á fræðslu gegn fordómum og forvarnir gegn vímuefnum.

        Aðgerðaráætlun

        Í Bústöðum er í gildi aðgerðaráætlun sem unnin var í samvinnu við hinar félagsmiðstöðvar Kringlumýar. Aðgerðaráætlunin hefur það að marki að skýrar áætlanir séu til fyrir starfsfólk Bústaða til að ná þeim markmiðum sem sett eru fyrir félagsmiðstöðvastarfið. Fyrir hvert skólaár er sett niður ákveðin framtíðarsýn og fyrir hvern lið hennar eru sett markmið sem lúta að því að láta þá framtíðarsýn rætast.

        Framtiðarsýn og markmið Bústaða eru eftirfarandi:

        Að vera leiðand í eflingu félagsþroska og samfélagsvitund barna og unglinga í Laugardals-, Háaleitis- og Bústaðahverfi

        • Efla sértækt hópastarf
        • Efla virkt unglingalýðræði
        • Skapa vettvang fyrir óformlegt nám

        Að veita heilstætt frítímastarf fyrir aldurinn 10-16 ára í Laugardals-, Háaleitis- og Bústaðahverfi.

        • Allar félagsmiðstöðvar hverfisins séu með heilsársopnun
        • Kortleggja þjónustuþörf barna og unglinga í hverfinu
        • Móta stefnu í félagsmiðstöðva í ljósi aukningu á fátækt barna

        Að starfsfólk félagsmiðstöðva fái þjálfun og fræðslu við hæfi til að starfa með börnum og unglingum í Laugardals-, Háaleitis- og Bústaðahverfi.

        • Búa til fræðslu áætlun fyrir deildina sem nær yfir heilt ár.
        • Búa til tímaplan fyrir unglingastarf sem nær yfir allt árið
        • Endurskoða starfslýsingu frístundaráðgjafa og frístundaleiðbeinenda
        • Búa til handbók starfsfólks félagsmiðstöðvanna

        Auka samráð og samstarf við alla aðila sem koma að málefnum barna og unglinga æi Laugardals-, Háaleitis- og Bústaðahverfi.

        • Búa til samráðshóp foreldra og félagsmiðstöðva
        • Fastmóta samráðsfundi með: Umsjónakennurum, skólastjórnendum, námsráðgjafa, hjúkrunarfræðingi, þjónustumiðstöð og lögreglu

        Að vera heilsueflandi félagsmiðstöð

        • Innleiða meiri útiveru og útivist í starf félagsmiðstöðva
        • Bjóða upp á holla hressingu í félagsmiðstöðinni. Að takmarka óhollustu í starfi félagsmiðstöðva.
        • Hreyfing sé fastur hluti af starfi félagsmiðstöðva
        • Móta stefnu í forvarnarmálum varðandi tóbak og önnur vímuefni sem og um kynheilbrigðismál.

        Framtíðarsýn þessi og markmiðin eru sameiginleg öllum fimm félagsmiðstöðvum Kringlumýrar. Fyrir hvert þessara markmiða er að lágmarki ein aðgerð, sem hefur afmarkaðan tíma, ábyrgðaraðila auk þess sem skilgreint er hvernig skuli metið hvort markmiðið hafi náðst. Þessar aðgerðir eru ýmist sameiginlegar milli félagsmiðstöðvanna eða sérsniðnar að Bústöðum og þeim börnum og unglingum sem sækja félagsmiðstöðina.

        Bústaðir setja sér einnig markmið í aðgerðaráætlun á ári hverju og í ár er lögð mikil áhersla á virka þátttöku, forvarnir og aukið samstarf með samstarfsaðilum í hverfinu. Markmiðin eru:

        • Búa til viðburðarklúbb innan Bústaða. Klúbbur sem er opinn öllum nemendum Réttarholtsskóla og kemur að innra starfi Bústaða. Hópur sem tekur virkan þátt í að móta félagsmiðstöðina til framtíðar hvað varðar húsnæðismál og skipulagningu þeirra. Klúbburinn kallast Búsfélagið og sér einnig að miklu leyti um dagskrágerð.
        • Partur af starfi hlutastarfsmanna að vera með klúbb.
         Hugmynd: 2 starfsmenn í hvern klúbb sem myndi geta myndað teymi innan tveggja klúbba þar sem að einn í hverju teymi bæri ábyrgð á einum klúbb á meðan hinn bæri ábyrgð á hinum klúbbnum(Teymisstarf) ef þess þarf. Koma á laggirnar klúbb innan fyrstu 2 mánuði af starfinu.
        • Betri Bústaðir: Samstarfsverkefni með grunnskólum, foreldrafélögum, íþróttafélaginu, skátunum og þjónustumiðstöð þar sem unnið er að aukinni lýðheilsu barna- og unglinga í hverfinu. Sjónum er beint að svefni, orkudrykkjum og rafrettum.

        Til að nálgast upplýsingar eða koma á framfæri einhverju tengdu aðgerðaráætlun er hægt að hafa samband við forstöðu- eða aðstoðarforstöðumenn Bústaða eða á bustadir@rvkfri.is.

         
        Nemendaráð

        Félagsmiðstöðin Bústaðir og Réttarholtsskóli halda saman utan um nemendaráð Réttarholtsskóla.

        Hlutverk meðlima í nemendaráði er að vera fulltrúi samnemenda sinna samhliða því að skipuleggja og halda utan um félagslíf Réttarholtsskóla og Bústaða.

        Nemendaráð er valfag í Réttarholtsskóla þar sem nemendur læra að vinna í þágu samnemenda sinna með lýðræðislegum hætti.

        Opnunartímar

         5. bekkur

        Mánudagar og miðvikudagar 14:30-16:00

         6. bekkur

        Mánudagur og miðvikudagar 16:00-17:30

        7. bekkur

        Miðvikudagur: 17:30-18:30

        Föstudagar: 14:30-16:30

        8.-10. bekkur

         Mánudagar: 19:30-22:00
        Þriðjudagar: 14:00-17:00
        Miðvikudagar: 19:30-22:00
        Fimmtudagar: 14:00-17:00
        Föstudagar: 17:00-19:00 og 19:30-22:00

        Contact Us

        We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

        Ólæsilegt? Breyttu textanum. captcha txt