Félagsmiðstöðin Hofið

Hofið er félagsmiðstöð fyrir börn og unglinga í 5. – 10. bekk  með fötlun sem búa vestan Elliðaáa í Reykjavík.

Starfsemi Hofsins fer fram frá 13:30- 17:00. Auk þess er boðið upp á langa daga á skipulagsdögum grunnskóla og sumarnámskeið.

Sótt er um dvöl í félagsmiðstöðina Hofið á Rafrænni Reykjavík.
Allar nánari upplýsingar veitir Steinunn Sif Sverrisdóttir forstöðumaður í síma 664-7774 eða á netfanginu: steinunn.sif.sverrisdottir@rvkfri.is eða Agnes Ársælsdóttir, aðstoðarforstöðumaður á netfanginu agnes.arsaelsdottir@rvkfri.is eða í síma 664-7663

 

Starfsmenn

Starfsmenn

 • Steinunn Sif Sverrisdóttir
  Steinunn Sif Sverrisdóttir Forstöðukona

  Vinnusími: 6647774

 • Klara Dögg Baldvinsdóttir
  Klara Dögg Baldvinsdóttir Aðstoðarforstöðukona

  Vinnusími:6644181

 • Ragnheiður Bjarnadóttir
  Ragnheiður Bjarnadóttir Aðstoðarforstöðukona

  Vinnusími: 6647663

 • Hilmar Adam Jóhannsson
  Hilmar Adam Jóhannsson Frístundaleiðbeinandi

  Félagsmiðstöðin Laugó
  Leirulæk 2-5,  105 Reykjavík

  Vinnutími: mánudags, – miðvikudagskvöld og annaðhvert föstudagskvöld.

   

  Leiðarljós og gildi

  Í  Hofinu leggjum við áherslu á skipulagt starf í bland við frjálsan leik. Við leggjum áherslu á barna og unglinga lýðræði og höldum Hofsráðsfundi reglulega. Börnin og unglingarnir hafa þannig áhrif á það sem gert er í skipulögðu starfi í félagsmiðstöðinni. Aldursbil í Hofinu er breytt og tekið er tillits til þess í starfinu. Til dæmis eru sérstakir unglingaklúbbar.

  Aðgerðaráætlun

  Aðgerðaráætlun Hofsins 2020 – 2021

  Sértæka Félagsmiðstöðin Hofið tilheyrir frístundamiðstöðinni Tjörninni sem heyrir undir skóla- og frístundasvið Reykjavíkurborgar. Hofið þjónustar börn í 5. – 10. bekk sem ganga í  almenna grunnskóla vestan Elliðaáa í Reykjavík og er staðsett á Þorragötu 3.

  Forstöðukona er Steinunni Sif Sverrisdóttir og aðstoðarforstöðukonur eru Ragnheiður Bjarnadóttir og Klara Dögg Baldvinsdóttir. Í Hofinu starfa 16 starfsmenn með fjölbreyttan bakgrunn, menntun og reynslu.

  Markmið Hofsins er að bjóða uppá fjölbreytt tómstundarstarf þegar skóladegi þeirra lýkur.

  Boðið er uppá einstaklingsmiðaða þjónustu með mikla áherslu á virka þátttöku, félagsfærni, sjálfstæði, lýðræði, sköpun og virðingu. leitast er við að veita bæði börnum og foreldrum þeirra góða og persónulega þjónustu sem byggist á góðum samskiptum og trausti.

  Starfsáætlanir frístundamiðstöðvanna 2020 – 2021 eru unnar út frá Menntastefnu Reykjavíkurborgar https://reykjavik.is/sites/default/files/menntastefna_rvk_20x20-lores22.02.pdf og Stefnu um frístundaþjónustu í Reykjavík til 2025 https://reykjavik.is/sites/default/files/ymis_skjol/skjol_utgefid_efni/sfs_fristundastefna_2017_web.pdf.

  Einnig er tekið mið af lögum og reglugerðum, upplýsingum um þátttöku í starfinu, niðurstöðum kannana um starfið og rannsóknum á stöðu barna og unglinga í hverfinu.

  Starfsáætlunin tekur gildi 24. ágúst 2020 og gildir til 10.06.2021

  Félagsmiðstöðin Hofið fylgir starfsáætlun Tjarnarinnar sem hægt er að nálgast á heimasíðu Tjarnarinnar www.tjornin.is. Þar má finna nánari upplýsingar um markmið og leiðir í starfinu.

  Aðgeðaráætlun hverrar starfseiningar er settu upp í svipuðu formi og skóladagatal til að foreldrar og forráðamenn geti fylgst með dagskránni hverju sinni.

   

  Framtíðarsýn

  • Efla innra starf og bjóða uppá fjölbreytt starf fyrir börn og unglinga.
  • Auka lokað hópastarf
  • Eiga í góðum samskiptum við foreldra, skóla og ferðaþjónustu.
  • Halda uppi samheldnum og fjölbreyttum starfsmannahópi.

   

  Áhersluþættir í starfi

  • Félagsfærni – samfélagsleg ábyrgð og virkni
  • Sjálfsefling – sterk sjálfsmynd og trú á eigin getu
  • Læsi – þekking og skilningur á samfélagi og umhverfi
  • Sköpun. Skapandi hugur og hönd
  • Heilbrigði, lífstíll og vellíðan
  • Unglinga og barna lýðræði

   

  Félagsfærni:

  Í daglegu starfi í Hofinu er  unnið að því að efla félagsfærni hvers og eins. Boðið er upp á fjölbreytt klúbbastarf þar sem að tækifæri er til þess að æfa sig í Félagsfærni. Það fer fram í gegnum spjall við jafnaldra og starfsfólk auk þess sem notaðar eru  félagsfærni sögur til þess að styðja en frekar við félagsfærni þegar við á. Dæmi um hvernig félagsfærni er æfð í daglegur starfi í Hofinu er í gengum borðspil og tölvuleiki. Þar er tækifæri fyrir þau til þess að æfa sig í að skiptast á samgleðjast öðrum og vinna að sameiginlegum markmiðum.

   

  Sjálfsefling:

  Börnum  og unglingum er markvisst kennt að hafa trú á sjálfum sér og finna sýna styrkleika í gegnum formlegt og óformlegt starf í Hofinu. Starfsfólk hefur það að leiðarljósi í daglegum störfum sínum að valdefla börnin og unglingana með því að hvetja þau til þess að hafa áhrif á starfið í Hofinu.

   

  Læsi: Lögð verður áhersla á að börnin og unglingarnir þekki réttindi sín sem börn. Þau hafi þekkingu á hver réttindin eru og kunni að afla sér upplýsinga um þau. Auk veður boðið uppá sögu klúbb þar sem að saga er lesin fyrir þá sem vilja og gott aðgengi er að bókum í Hofinu.

   

  Sköpun:

  Sköpun fer fram í hinum ýmsu klúbbum í Hofinu. Til dæmis föndurklúbbum þar sem er málað, teiknað, perlað, smíðað, bakað, eldað og gerðar tilraunir.

   

  Heilbrigði og lífstíl og vellíðan:

  Boðið er upp á holla síðdegishressingu  og börnin og unglingarnir eru hvattir til þess að taka þátt í klúbbastarfi sem felur í sér hreyfingu og eða útivist. Til dæmis er Just Dance vinsælt. Farið er út í bolta leiki í fjöruferðir, á leikvelli og í gönguferðir svo að eitthvað sé nefnt.

   

  Unglinga og barna lýðræði

  Í Hofinu er lögð mikil áherslu á lýðræði og þátttöku. Í fyrstu viku hvers mánaðar er dagskrágerðar vika þar sem þátttakendum er boðið að koma með hugmynd af klúbbum, undirbúa þá og ákveða dagsetningu. Þannig hafa börnin bein áhrif á starfið. Einnig erum við með hugmyndakassa sem alltaf er hægt að setja hugmynd í.  Hofið hefur tekið þátt í ungmennaráðum og gerir það þegar ráðin eru virk.

   

   

  Gæði og fagmennska

  • í Hofinu er lögð mikil áherslu á gæði og fagmennsku.
  • Mikil áhersla er á hreinlæti og góðan frágang.
  • Starfmannahópurinn samanstendur af einstaklingum með ólíka reynslu, menntun og áhugamál og saman myndast góð heild.
  • Starfsfólk leggur metnað í klúbbastarf.
  • Lögð er áhersla á góð samskipti við foreldra, skóla og ferðaþjónustu fatlaðra.
  • Starfsmannafundir eru annan hvern miðvikudag þar sem starfsfólk ræðir saman um starfið í heild. Auk þess sækjum við reglulega fræðslu sem að tengjast starfinu.
  • Starfsmenn eru vel upplýstir um verkferla og trúnað.
  • Trúnaður er mikilvægur. Starfsfólk ræðir ekki um börn og unglinga utan vinnutíma og einnig er starfsmanni óheimilt að taka myndir af börnunum á símann sinn.
  • Símanotkun er í lágmarki.

   

  Ágúst

  • 24 ágúst: Starfsdagur
  • 25 .ágúst: Vetrarstarf Hofsins hefst

   

   

  September

  Nýtt upphaf, tengslamyndun og vinátta

  • september: Aðalfundur Samfés
  • 17-18.September: Starfsdagar Samfés (aflýst)
  • september: Unglinga opnun um kvöld

   

  Október

  Hrekkjavökuþema – sköpun og ímyndunarafl

  • -4. október: Landsmót Samfés  og Landsþing (frestað)
  • -16 október: Hinsegin vika Tjarnarinnar?
  • 22-26 október. Hofið lokað vegna starfsdaga

  22.október: Fjölskylduhátíð í haustfrí grunnskólanna

  • október: unglingaopnun
  • Hrekkjavaka verður í lok okt eða byrjun nóv (verður auglýst)

   

  Nóvember

  Barnasáttmálinn – sérstök áhersla á samvinnu, lýðræði og réttindi.

  • -6.nóvember: Félagsmiðstöðva- og ungmennahúsvikan
  • -4 nóvember: Skrekkur – undanúrslit
  • nóvember: Baráttudagur gegn einelti
  • .nóvember: Skrekkur – úrslitakvöld
  • nóvember: Rímnaflæði Samfés
  • 20. nóvember félagsmiðstöðva og ungmennahúsavikan
  • nóvember Dagur unga fólksins
  • nóvember Unglingaopnun um kvöld

   

  Desember

  Hátíðarbragur, virðing og umhyggja

  • -6.desember: Rafíþróttamót Samfés
  • desember: Unglingaopnun um kvöld
  • desember langur dagur í jólafríi grunnskólanna
  • desember langur dagur í jólafríi grunnskólanna
  • desember langur dagur í jólafríi grunnskólanna
  • desember langur dagur í jólafríi grunnskólanna
  • desember langur dagur í jólafríi grunnskólanna
  • desember langur dagur í jólafríi grunnskólanna

   

  Janúar   

  Sjálsást, leikur og skemmtun

  • janúar Samfés Con
  • janúar: Söngkeppni Tjarnarinnar
  • janúar: Danskeppni Samfés
  • janúar: Hönnunarkeppnin Stíll
  • janúar: Unglingaopnun um kvöld

   

  Febrúar

  útivert og vetraíþróttir

  • febrúar: skráning í Söngkeppni Samfés hefst
  • 15-17 febrúar: Bolludagur, sprengidagur, öskudagur.
  • -23 febrúar: Hofið lokað vegna starfsdaga
  • febrúar: Unglinga opnun um kvöld

   

  Mars

  Hamingju Hof, æfa jákvæða hugsun og efling áhugamála.

   

  • mars: Samfestingurinn
  • mars: Söngkeppni Samfés
  • mars: Leiktækjamót Samfés
  • -31.mars: langir dagar í páskafríi grunnskólanna
  • mars Unglingaopnun um kvöld

  Apríl

  Læsi  texti, myndir, hljóð, tilfinningar

  • -16.apríl: Aðalfundur Samfés 2021
  • apríl: Unglingaopnun um kvöld

  Maí

  Sjálsefling, styrkleikar og vellíðan

  8.-9.maí: Rafíþróttamót Samfés.

  10. maí: Hofið verður lokað vegna starfsdags

  1. maí: Unglingaopnun um kvöld

  Júní

  útivera og leikir

  • júní: Skólaslit
  Hofsráð

  Hofsráð er vettvangur barnanna til að ræða saman um starfið og koma sínum hugmyndum á framfæri og þannig áhrif á starfið.

  Eitt af markmiðum ráðsins er valdefla börnin með þeim hætti að þau fá æfingu í því að finna saman í hóp, taka tillit til skoðanir annarra og fái tækifæri til að tjá skoðanir sínar.

  Hofsráðið fundar einu sinni í mánuði og ræðir um klúbbastarf og viðburði sem framundan eru eins og til dæmis árshátíð, unglingakvöld, spilaklúbbur og böll svo eitthvað sé nefnt.

  • Félagsmiðstöðin Hofið
  • Þorragötu 3, 101 Reykjavík
  • 411-5715
  • hofid@rvkfri.is

  Opnunartímar

  Starfsemi Hofsins fer fram frá 13:30 – 17:00. Auk þess er boðið upp á langa daga á skipulagsdögum grunnskóla og sumarnámskeið.

  Contact Us

  We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

  Ólæsilegt? Breyttu textanum. captcha txt