Félagsmiðstöðin Hofið

Hofið er félagsmiðstöð fyrir börn og unglinga í 5. – 10. bekk  með fötlun sem búa vestan Elliðaáa í Reykjavík.

Starfsemi Hofsins fer fram frá 13:40- 17:00. Auk þess er boðið upp á lengda viðveru á skipulagsdögum grunnskóla og sumarnámskeið.

Sótt er um dvöl í Hofinu í gegnum Völu frístund: https://fristund.vala.is/umsokn/


Allar nánari upplýsingar veitir starfsfólk í síma 6647774 eða í gegnum tölvupóstinn hofid@rvkfri.is 

Starfsfólk

Starfsfólk Hofsins 2023-2024

 • Steinunn Sif Sverrisdóttir
  Steinunn Sif Sverrisdóttir Forstöðukona

  Vinnusími: 664-7774

 • Klara Dögg Baldvinsdóttir
  Klara Dögg Baldvinsdóttir Aðstoðarforstöðukona

   

  Vinnusími: 6644181

 • Úlfur Karlsson
  Úlfur Karlsson Frístundarráðgjafi

  Úlfur vinnur alla virka daga í Hofinu.

  • David Iniguez
   David Iniguez Frístundarráðgjafi

   David vinnur í Hofinu miðvikudaga, fimmtudaga og föstudaga.

   • Ísak
    Ísak Frístundarleiðbeinandi m. umsjón

    Ísak vinnur í Hofinu alla virka daga.

    • Kata
     Kata Frístundarráðgjafi

     Kata Vinnur í Hofinu þriðjudaga, miðvikudaga, fimmtudaga og föstudaga

     • Florencia (Flora)
      Florencia (Flora) Frístundarráðgjafi

      Vinnur í Hofinu á föstudögum

      • Vilda
       Vilda Frístundarráðgjafi

       Vilda vinnur í Hofinu þriðjudaga og fimmtudaga

       • Diljá Ósk
        Diljá Ósk Frístundaleiðbeinandi m.umsjón

        Diljá vinnur í Hofinu mánudaga og miðvikudaga

        • Freyja
         Freyja Frístundaleiðbeinandi m.umsjón

         Freyja Vinnur í Hofinu þriðjudaga og föstudaga.

         • Anastasiia (Stacy)
          Anastasiia (Stacy) Frístundaleiðbeinandi m.umsjón

          Stacy vinnur alla virka daga í Hofinu.

          • Sara Emilý
           Sara Emilý Frístundaleiðbeinandi m.umsjón

           Sara vinnur í Hofið miðvikudaga og föstudaga.

           • Christoffer
            Christoffer Frístundaleiðbeinandi m.umsjón

            Christoffer vinnur alla virka daga í Hofinu.

            Leiðarljós og gildi

            Í  Hofinu leggjum við áherslu á skipulagt starf í bland við frjálsan leik. Við leggjum áherslu á barna og unglinga lýðræði og höfum reglulega dagskráargerðaklúbba þar sem þau geta komið sínum hugmyndum á framfæri. Börnin og unglingarnir hafa þannig áhrif á það sem gert er í skipulögðu starfi í félagsmiðstöðinni. Aldursbil í Hofinu er breytt og tekið er tillits til þess í starfinu. Við erum með eitt unglingahús og eitt miðstigarhús ásamt klúbbahúsi þar sem allir árgangar geta komið saman.

            Aðgerðaráætlun

            Aðgerðaráætlun Hofsins

            Sértæka Félagsmiðstöðin Hofið tilheyrir frístundamiðstöðinni Kringlumýri sem heyrir undir skóla- og frístundasvið Reykjavíkurborgar. Hofið þjónustar börn í 5. – 10. bekk sem ganga í  almenna grunnskóla vestan Elliðaáa í Reykjavík og er staðsett við Leirulæk.

            Forstöðukona er Steinunni Sif Sverrisdóttir og aðstoðarforstöðukona er Klara Dögg Baldvinsdóttir. Í Hofinu starfar starfsfólk með fjölbreyttan bakgrunn, menntun og reynslu.

            Markmið Hofsins er að bjóða uppá fjölbreytt tómstundarstarf þegar skóladegi þeirra lýkur.

            Boðið er uppá einstaklingsmiðaða þjónustu með mikla áherslu á virka þátttöku, félagsfærni, sjálfstæði, lýðræði, sköpun og virðingu. leitast er við að veita bæði börnum og foreldrum þeirra góða og persónulega þjónustu sem byggist á góðum samskiptum og trausti.

            Starfsáætlanir frístundamiðstöðvanna eru unnar út frá Menntastefnu Reykjavíkurborgar https://reykjavik.is/sites/default/files/menntastefna_rvk_20x20-lores22.02.pdf og Stefnu um frístundaþjónustu í Reykjavík til 2025 https://reykjavik.is/sites/default/files/ymis_skjol/skjol_utgefid_efni/sfs_fristundastefna_2017_web.pdf.

            Einnig er tekið mið af lögum og reglugerðum, upplýsingum um þátttöku í starfinu, niðurstöðum kannana um starfið og rannsóknum á stöðu barna og unglinga í hverfinu.

             

            Framtíðarsýn

            • Efla innra starf og bjóða uppá fjölbreytt starf fyrir börn og unglinga.
            • Auka lokað hópastarf
            • Eiga í góðum samskiptum við foreldra, skóla og ferðaþjónustu.
            • Halda uppi samheldnum og fjölbreyttum starfsmannahópi.

             

            Áhersluþættir í starfi

            • Félagsfærni – samfélagsleg ábyrgð og virkni
            • Sjálfsefling – sterk sjálfsmynd og trú á eigin getu
            • Læsi – þekking og skilningur á samfélagi og umhverfi
            • Sköpun. Skapandi hugur og hönd
            • Heilbrigði, lífstíll og vellíðan
            • Unglinga og barna lýðræði

             

            Félagsfærni:

            Í daglegu starfi í Hofinu er  unnið að því að efla félagsfærni hvers og eins. Boðið er upp á fjölbreytt klúbbastarf þar sem að tækifæri er til þess að æfa sig í Félagsfærni. Það fer fram í gegnum spjall við jafnaldra og starfsfólk auk þess sem notaðar eru  félagsfærni sögur til þess að styðja en frekar við félagsfærni þegar við á. Dæmi um hvernig félagsfærni er æfð í daglegur starfi í Hofinu er í gengum borðspil og tölvuleiki. Þar er tækifæri fyrir þau til þess að æfa sig í að skiptast á samgleðjast öðrum og vinna að sameiginlegum markmiðum.

             

            Sjálfsefling:

            Börnum  og unglingum er markvisst kennt að hafa trú á sjálfum sér og finna sýna styrkleika í gegnum formlegt og óformlegt starf í Hofinu. Starfsfólk hefur það að leiðarljósi í daglegum störfum sínum að valdefla börnin og unglingana með því að hvetja þau til þess að hafa áhrif á starfið í Hofinu.

             

            Læsi: Lögð verður áhersla á að börnin og unglingarnir þekki réttindi sín sem börn. Þau hafi þekkingu á hver réttindin eru og kunni að afla sér upplýsinga um þau. Auk veður boðið uppá sögu klúbb þar sem að saga er lesin fyrir þá sem vilja og gott aðgengi er að bókum í Hofinu.

             

            Sköpun:

            Sköpun fer fram í hinum ýmsu klúbbum í Hofinu. Til dæmis föndurklúbbum þar sem er málað, teiknað, perlað, smíðað, bakað, eldað og gerðar tilraunir.

             

            Heilbrigði og lífstíl og vellíðan:

            Boðið er upp á holla síðdegishressingu  og börnin og unglingarnir eru hvattir til þess að taka þátt í klúbbastarfi sem felur í sér hreyfingu og eða útivist. Til dæmis er Just Dance vinsælt. Farið er út í bolta leiki í fjöruferðir, á leikvelli og í gönguferðir svo að eitthvað sé nefnt.

             

            Unglinga og barna lýðræði

            Í Hofinu er lögð mikil áherslu á lýðræði og þátttöku. Í fyrstu viku hvers mánaðar er dagskrágerðar vika þar sem þátttakendum er boðið að koma með hugmynd af klúbbum, undirbúa þá og ákveða dagsetningu. Þannig hafa börnin bein áhrif á starfið. Einnig erum við með hugmyndakassa sem alltaf er hægt að setja hugmynd í.  Hofið hefur tekið þátt í ungmennaráðum og gerir það þegar ráðin eru virk.

             

             

            Gæði og fagmennska

            • í Hofinu er lögð mikil áherslu á gæði og fagmennsku.
            • Mikil áhersla er á hreinlæti og góðan frágang.
            • Starfmannahópurinn samanstendur af einstaklingum með ólíka reynslu, menntun og áhugamál og saman myndast góð heild.
            • Starfsfólk leggur metnað í klúbbastarf.
            • Lögð er áhersla á góð samskipti við foreldra, skóla og ferðaþjónustu fatlaðra.
            • Starfsmannafundir eru annan hvern miðvikudag þar sem starfsfólk ræðir saman um starfið í heild. Auk þess sækjum við reglulega fræðslu sem að tengjast starfinu.
            • Starfsmenn eru vel upplýstir um verkferla og trúnað.
            • Trúnaður er mikilvægur. Starfsfólk ræðir ekki um börn og unglinga utan vinnutíma og einnig er starfsmanni óheimilt að taka myndir af börnunum á símann sinn.
            • Símanotkun er í lágmarki.
            Klúbbastarf

            Hofið býður upp á skemmtilegt og fjölbreytt klúbbastarf. Það eru tveir klúbbar í boði hvern dag. Við hvetjum börnin og unglingana til að koma með hugmyndir af klúbbum sem þau hafa áhuga á og þannig hafa þau bein áhrif á klúbbastarfið.

            Við leggjum áherslu á að  tíminn sem börnin og unglingarnir eru í Hofinu sé þeirra frítími og að þau skuli hafa mikla stjórn á því hvernig þau verja honum. Ásamt skipulögðum klúbbum er ýmislegt sem alltaf í boði til dæmis að perla, lita, útivera og spila.

            Á föstudögum sendum við út póst til forldsra með fréttum úr líðandi viku og klúbbadagskrá þeirrar næstu.

            Lengd viðvera

            Lengd viðvera/Langir dagar

            Opið er fyrir skráningu á langa daga fyrir skólaárið 2023-2024 fyrir utan jól og páska, þær skráningar koma síðar inn og við auglýsum það sérstaklega í gegnum tölvupóst.
            Skráningarfrestur er fram að viku fyrir langa daginn. Þetta eru þeir dagar sem ekkert skólastarf á sér stað, en hægt er að skrá börnin og unglingana á lengda viðveru hjá okkur þá daga.

            Hofið er með lengda viðveru þegar það eru skipulagsdagar í skólum , foreldraviðtöl og í jóla og páskafríum. Þá er opið í Hofinu frá 8:00-17:00, með fyrirvara um að það takist að manna staðinn. Hofið er  alltaf lokað á rauðum dögum.

            Það er greitt sérstaklega fyrir þessa þjónustu, sjá gjaldskrá : https://reykjavik.is/gjaldskrar-fristundaheimili-felagsmi%C3%B0stodvar

            Skráning á langa daga fer fram á https://innskraning.island.is/?id=umsokn.fristund.is  og auðkenning er í gegnum  ISLAND.IS

            Öll geta alltaf mætt á sínum venjulegum tíma.  Ef börn mæta ekki þarf að láta vita af því.

            Á löngum dögum þarf að koma með nesti. Morgunhressingu og hádegismat. Hofið skaffar síðdegishressingu fyrir þau sem eru skráð í hressingu. Við biðjum foreldra um að senda börnin með hollt nesti.

            Löngu dagarnir eru merktir eftir skólum.

             

            Leiðbeiningar

            Farið inn á http://vala.is og ýtið á lásinn efst í hægra horni. Ýtið á „vetur“ undir Vala frístund. Þar skráið þið ykkur inn með íslykli eða rafrænum skilríkum.

            Þegar þið eruð komin inn, þá sjáið þið takka á borðunum vinstra megin sem á stendur „lengd viðvera“. Þar eigið þið að geta skráð/afskráð barnið.

            • Félagsmiðstöðin Hofið
            • Leirulæk 2, 105 Reykjavík
            • 664-7774
            • hofid@rvkfri.is

            Opnunartímar

            Starfsemi Hofsins fer fram frá 13:40 – 17:00. Auk þess er boðið upp á langa daga á skipulagsdögum grunnskóla og sumarnámskeið.

            Contact Us

            We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

            Not readable? Change text. captcha txt