Félagsmiðstöðin Þróttheimar

Félagsmiðstöðin Þróttheimar
Holtavegi 11
104 Reykjavík
GSM: 7759955

Netfang: throttheimar@rvkfri.is
Heimasíða: http://www.throttheimar.is
Þróttheimar er félagsmiðstöð á vegum Skóla- og frístundaráðs Reykjavíkurborgar  SFS starfrækt af Frístundamiðstöðinni Kringlumýri. Markhópurinn er börn og unglingar í 5. – 10. bekk Langholtsskóla.

Markmið Félagsmiðstöðvarinnar Þróttheima er að bjóða upp á heildstæða og faglega þjónustu þar sem uppeldisgildi frímtímastarfs eru höfð að leiðarljósi. Í því felst að skapa umhverfi og aðstæður í frístundastarfi þar sem hægt er að þjálfa lykilfærni hjá börnum og unglingum með áherslu á samskiptafærni, félagsfærni, virkni og þátttöku, ásamt styrkingu sjálfsmyndar. Bjóða skal fjölbreytt viðfangsefni sem höfða til ólíkra barna og unglinga með mismunandi áhugasvið og tryggja þeim öruggar aðstæður þannig að þeim líði vel í Þróttheimum.

Mikil áhersla er lögð á unglingalýðræði og að virkja þátttakendur í að hrinda hugmyndum sínum í framkvæmd.

Boðið er upp á opið starf og ýmiss konar klúbba sem starfa eftir áhugasviði og þörfum hvers og eins. Þá eru haldnar ýmsar uppákomur og verkefni eru unnin í samstafi við börn, foreldra, skóla og aðra samstarfsaðila í hverfinu.

Að auki er mikil áhersla lögð á fræðslu um ýmis málefni sem tengjast lífsleikni eins og fræðslu um fordóma, forvarnir gegn vímuefnum, stuðning við jákvæða sjálfsmynd og margt fleira.

Félagsmiðstöðin er þátttakandi í samstarfi í hverfinu. Mikið er lagt upp úr góðu samstarfi við foreldra/forráðamenn og alla þá aðila sem koma að uppeldismálum í hverfinu. Lögð er mikil áhersla á að félagsmiðstöðin sé sýnileg og opin þeim sem áhuga hafa á að kynna sér starfsemina.

Viðburðadagatal

Starfsmenn

Starfsmenn

 • Áslaug Ýr Þórsdóttir
  Áslaug Ýr Þórsdóttir Forstöðumaður
 • Hildur Fjalarsdóttir
  Hildur Fjalarsdóttir Aðstoðarforstöðumaður
 • Kristófer Leó Inguson Frístundaleiðbeinandi
 • Saga Ólafsdóttir
  Saga Ólafsdóttir Frístundaráðgjafi
  • Heiðdís Mjöll Kristleifsdóttir
   Heiðdís Mjöll Kristleifsdóttir Frístundaráðgjafi
   • Guðrún
    Guðrún Frístundaleiðbeinandi
    • Sigurjón Ari Guðmundsson
     Sigurjón Ari Guðmundsson Frístundaleiðbeinandi
     • Birta Rún Ingimundardóttir
      Birta Rún Ingimundardóttir Frístundaráðgjafi
      • Hildur Þóra Sigurðardóttir Forstöðukona Þróttheima (í leyfi)
      Leiðarljós og gildi

      Markmið félagsmiðstöðvarinnar Þróttheima er að bjóða upp á heildstæða og faglega þjónustu þar sem uppeldisgildi frímtímastarfs eru höfð að leiðarljósi. Í því felst að skapa umhverfi og aðstæður þar sem hægt er að þjálfa lykilfærni hjá börnum og unglingum með áherslu á samskiptafærni, félagsfærni, virkni og þátttöku ásamt styrkingu sjálfsmyndar.

      Aðgerðaráætlun

      Í Þróttheimum er í gildi aðgerðaráætlun sem unnin var í samvinnu við hinar félagsmiðstöðvar Kringlumýrar. Aðgerðaráætlunin hefur það að marki að skýrar áætlanir séu til fyrir starfsfólk Þróttheima til að ná þeim markmiðum sem sett eru fyrir félagsmiðstöðvastarfið. Fyrir hvert skólaár er sett niður ákveðin framtíðarsýn og fyrir hvern lið hennar eru sett markmið sem lúta að því að láta þá framtíðarsýn rætast.

      Framtíðarsýn og markmið Þróttheima eru eftirfarandi:

      Að vera leiðandi í eflingu félagsþroska og samfélagsvitund barna og unglinga í Laugardals-, Háaleitis- og Bústaðahverfi

      • Efla sértækt hópastarf
      • Efla virkt unglingalýðræði
      • Skapa vettvang fyrir óformlegt nám

      Að veita heilstætt frítímastarf fyrir aldurinn 10-16 ára í Laugardals-, Háaleitis- og Bústaðahverfi.

      • Allar félagsmiðstöðvar hverfisins séu með heilsársopnun
      • Kortleggja þjónustuþörf barna og unglinga í hverfinu
      • Móta stefnu í félagsmiðstöðva í ljósi aukningu á fátækt barna

      Að starfsfólk félagsmiðstöðva fái þjálfun og fræðslu við hæfi til að starfa með börnum og unglingum í Laugardals-, Háaleitis- og Bústaðahverfi.

      • Búa til fræðslu áætlun fyrir deildina sem nær yfir heilt ár.
      • Búa til tímaplan fyrir unglingastarf sem nær yfir allt árið
      • Endurskoða starfslýsingu frístundaráðgjafa og frístundaleiðbeinenda
      • Búa til handbók starfsfólks félagsmiðstöðvanna

      Auka samráð og samstarf við alla aðila sem koma að málefnum barna og unglinga æi Laugardals-, Háaleitis- og Bústaðahverfi.

      • Búa til samráðshóp foreldra og félagsmiðstöðva
      • Fastmóta samráðsfundi með: Umsjónakennurum, skólastjórnendum, námsráðgjafa, hjúkrunarfræðingi, þjónustumiðstöð og lögreglu

      Að vera heilsueflandi félagsmiðstöð

      • Innleiða meiri útiveru og útivist í starf félagsmiðstöðva
      • Bjóða upp á holla hressingu í félagsmiðstöðinni. Að takmarka óhollustu í starfi félagsmiðstöðva.
      • Hreyfing sé fastur hluti af starfi félagsmiðstöðva
      • Móta stefnu í forvarnarmálum varðandi tóbak og önnur vímuefni sem og um kynheilbrigðismál.

      Framtíðarsýn þessi og markmiðin eru sameiginleg öllum fimm félagsmiðstöðvum Kringlumýrar. Fyrir hvert þessara markmiða er að lágmarki ein aðgerð, sem hefur afmarkaðan tíma, ábyrgðaraðila auk þess sem skilgreint er hvernig skuli metið hvort markmiðið hafi náðst. Þessar aðgerðir eru ýmist sameiginlegar milli félagsmiðstöðvanna eða sérsniðnar að Þróttheimum og þeim börnum og unglingum sem sækja félagsmiðstöðina.

      Þróttheimar setja sér einnig markmið í aðgerðaráætlun á ári hverju og í ár er lögð mikil áhersla á hópastarf.  Markmiðin eru:

      • Að keyra hópastarf um jákvæða leiðtoga sem unnið var í síðasta vetur og nýta í það styrk sem fékkst frá embætti Landlæknis.
      • Að auka samstarf við skóla, sér í lagi samstarf við kennara og deildarstjóra á miðstigi. Einnig viljum við vinna að hópastarfi á miðstigi á skólatíma
      • Að vinna að aukinni fræðslu fyrir starfsfólk félagsmiðstöðvarinnar og tengja starfsfólk frístundaheimilisins við starfsfólk félagsmiðstöðvarinnar með sameiginlegum fræðslum og auknu samstarfi við frístundarheimilið.

      Til að nálgast upplýsingar eða koma á framfæri einhverju tengdu aðgerðaráætlun er hægt að hafa samband við forstöðu- eða aðstoðarforstöðumenn Þróttheima í gegnum e-mail throttheimar@reykjavik.is

      Nemendaráð

      Þróttheimar og Langholtsskóli halda saman utan um nemendaráðið í skóla og eru starfsmenn Þróttheima og félagsstarfskennari Langholtsskóla sem hafa aðal umsjón á ráðinu.
      Nemendaráðið er opið fyrir öll ungmenni í 8.-10. bekk í Langholtsskóla í byrjun skólastarfs. Ungmennin sjá um að skipuleggja skemmtilega dagskrá og viðburði í Þróttheimum ásamt því að vera til taks fyrir skólastarfið.
      Skipt hefur verið upp nemendaráðinu svo allir sem vilja taka einhvern þátt fái að vera með.
      Kjarninn er stærri hluti nemendaráðsins sem er með yfirsýn yfir skipulag og minni ráðin.
      Ballráð sér um skipulag á böllum, skreytingar, tónlist, sjoppu, þema og fleira.

      • Forstöðumaður: Áslaug Ýr Þórsdóttir (Hildur Þóra Sigurðardóttir er í leyfi)
      • Félagsmiðstöðin Þróttheimar
      • Holtavegur 11, 105 Reykjavík
      • 7759955
      • aslaug.yr.thorsdottir@rvkfri.is

      Opnunartímar

      5., 6. og 7.bekkur (miðstig)

      Mánudagar – 5. og 6.bekkur kl 15:00-17:00

      Miðvikudagar – 5., 6. og 7.bekkur kl 17:00-19:00

      Föstudagar – 7.bekkur kl 17:00-19:00

      8.-10. bekkur

      Mánudagar: 19:30-21:45
      Þriðjudagar: 14:00-16:45
      Miðvikudagar: 19:30-21:45
      Fimmtudagar: 14:00-16:45
      Föstudagar: 19:30-22:00

      Contact Us

      We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

      Not readable? Change text. captcha txt