Félagsmiðstöðin Tónabær

Safamýri 28
108 Reykjavík
S: 411-5410
Gsm: 695-5216

Félagsmiðstöðin Tónabær býður upp á fjölbreytt og skemmtilegt starf fyrir börn og unglinga. Áhersla er lögð á starf fyrir 10 – 16 ára unglinga. Mikil áhersla er lögð á unglingalýðræði og að virkja gesti félagsmiðstöðvarinnar í að hrinda hugmyndum sínum í framkvæmd. Að auki er mikil áhersla lögð á fræðslu um ýmis málefni tengd lífsleikni og má þar nefna fræðslu um fordóma, forvarnir gegn vímuefnum, stuðning við jákvæða sjálfsmynd og margt fleira. Boðið er upp á opið starf, ýmsar uppákomur og verkefni í samstarfi við börn, foreldra, skóla og aðra samstarfsaðila í hverfinu.

Reglur Félagsmiðstöðvarinnar:

1. Neysla áfengis og annara vímuefna er ekki samþykkt í félagsmiðstöðvarstarfinu

2. Tóbaksnotkun er ekki samþykkt á lóð félagsmiðstöðvar, við útidyr eða inn í húsnæði

3. Ætlast er til þess að unglingar sýni almenna kurteisi og gangi vel um félagsmiðstöðina

4. Orkudrykkir eru einnig bannaðir

Starfsmenn

Starfsmenn

 • Ása Kristín Einarsdóttir
  Ása Kristín Einarsdóttir Forstöðumaður

  Félagsmiðstöðin Tónabær
  Safamýri 28 -108 Reykjavík

  Vinnutími: Alla daga, mánudags,- og annaðhvert föstudagskvöld

 • Ægir Freyr Birgisson Aðstoðarforstöðumaður

  Félagsmiðstöðin Tónabær
  Safamýri 28 -108 Reykjavík

  Vinnutími: Alla daga, miðvikudagskvöld og annaðhvert föstudagskvöld

 • Hildur Elísa Jónsdóttir
  Hildur Elísa Jónsdóttir Frístundaráðgjafi

  Félagsmiðstöðin Tónabær
  Safamýri 28 -108 Reykjavík

  Vinnutími: Sinnir öllu tíu12 ára starfi og er Þriðjudags-, miðvikudags og annaðhvert föstudagskvöld

  • Steinar Haraldsson Frístundaleiðbeinandi

   Félagsmiðstöðin Tónabær
   Safamýri 28 -108 Reykjavík

   Vinnutími: Miðvikudags-, þriðjudags og annaðhvert föstudagskvöld

    

   • Ingi Björn Grétarsson
    Ingi Björn Grétarsson Frístundaleiðbeinandi

    Félagsmiðstöðin Tónabær
    Safamýri 28 -108 Reykjavík

    Vinnutími: Er á öllum tíu12 ára opnunum og er þriðjudags-,  og annaðhvert föstudagskvöld

    • Hildur Fjalarsdóttir
     Hildur Fjalarsdóttir Frístundaleiðbeinandi

     Félagsmiðstöðin Tónabær
     Safamýri 28 -108 Reykjavík

     Vinnutími: Mánudags-, miðvikudags og annaðhvert föstudagskvöld

     • Valgerður Birna Jónsdóttir
      Valgerður Birna Jónsdóttir Frístundaleiðbeinandi

      Félagsmiðstöðin Tónabær
      Safamýri 28 -108 Reykjavík

      Vinnutími: Þriðjudags-, miðvikudags og annaðhvert föstudagskvöld

      • Agnar Bergsson
       Agnar Bergsson Frístundaleiðbeinandi

       Félagsmiðstöðin Tónabær
       Safamýri 28 -108 Reykjavík

       Vinnutími: Mánudags-, miðvikudags og annaðhvert föstudagskvöld

       Leiðarljós og gildi

       Markmið

       Markmið Tónabæjar er að bjóða upp á fjölbreytt, skapandi og skemmtilegt starf fyrir börn og unglinga í hverfinu. Í því felst að skapa jákvætt andrúmsloft og umhverfi þar sem hægt er að þjálfa lykilfærni hjá börnum og unglingum með áherslu á óformlegt nám, samskipta- og félagsfærni, virkni og þátttöku ásamt styrkingu sjálfsmyndar. Lagt er upp með að bjóða upp á fjölbreytt viðfangsefni í hverjum mánuði sem höfðar til ólíkra barna og unglinga með mismunandi áhugasvið og tryggja þeim öruggt umhverfi sem þeim líður vel í. Að auki er mikil áhersla lögð á fræðslu gegn fordómum og forvarnir gegn vímuefnum.

       Aðgerðaráætlun

       Í Tónabæ er í gildi aðgerðaráætlun sem unnin var í samvinnu við hinar félagsmiðstöðvar Kringlumýar. Aðgerðaráætlunin hefur það að marki að skýrar áætlanir séu til fyrir starfsfólk Laugó til að ná þeim markmiðum sem sett eru fyrir félagsmiðstöðvastarfið. Fyrir hvert skólaár er sett niður ákveðin framtíðarsýn og fyrir hvern lið hennar eru sett markmið sem lúta að því að láta þá framtíðarsýn rætast.

       Framtiðarsýn og markmið Tónabæjar eru eftirfarandi:

       Að vera leiðand í eflingu félagsþroska og samfélagsvitund barna og unglinga í Laugardals-, Háaleitis- og Bústaðahverfi

       • Efla sértækt hópastarf
       • Efla virkt unglingalýðræði
       • Skapa vettvang fyrir óformlegt nám

       Að veita heilstætt frítímastarf fyrir aldurinn 10-16 ára í Laugardals-, Háaleitis- og Bústaðahverfi.

       • Allar félagsmiðstöðvar hverfisins séu með heilsársopnun
       • Kortleggja þjónustuþörf barna og unglinga í hverfinu
       • Móta stefnu í félagsmiðstöðva í ljósi aukningu á fátækt barna

       Að starfsfólk félagsmiðstöðva fái þjálfun og fræðslu við hæfi til að starfa með börnum og unglingum í Laugardals-, Háaleitis- og Bústaðahverfi.

       • Búa til fræðslu áætlun fyrir deildina sem nær yfir heilt ár.
       • Búa til tímaplan fyrir unglingastarf sem nær yfir allt árið
       • Endurskoða starfslýsingu frístundaráðgjafa og frístundaleiðbeinenda
       • Búa til handbók starfsfólks félagsmiðstöðvanna

       Auka samráð og samstarf við alla aðila sem koma að málefnum barna og unglinga æi Laugardals-, Háaleitis- og Bústaðahverfi.

       • Búa til samráðshóp foreldra og félagsmiðstöðva
       • Fastmóta samráðsfundi með: Umsjónakennurum, skólastjórnendum, námsráðgjafa, hjúkrunarfræðingi, þjónustumiðstöð og lögreglu

       Að vera heilsueflandi félagsmiðstöð

       • Innleiða meiri útiveru og útivist í starf félagsmiðstöðva
       • Bjóða upp á holla hressingu í félagsmiðstöðinni. Að takmarka óhollustu í starfi félagsmiðstöðva.
       • Hreyfing sé fastur hluti af starfi félagsmiðstöðva
       • Móta stefnu í forvarnarmálum varðandi tóbak og önnur vímuefni sem og um kynheilbrigðismál.

       Framtíðarsýn þessi og markmiðin eru sameiginleg öllum fimm félagsmiðstöðvum Kringlumýrar. Fyrir hvert þessara markmiða er að lágmarki ein aðgerð, sem hefur afmarkaðan tíma, ábyrgðaraðila auk þess sem skilgreint er hvernig skuli metið hvort markmiðið hafi náðst. Þessar aðgerðir eru ýmist sameiginlegar milli félagsmiðstöðvanna eða sérsniðnar að Tónabæ og þeim börnum og unglingum sem sækja félagsmiðstöðina.

       Tónabær setur sér einnig markmið í aðgerðaráætlun á ári hverju og í ár er lögð áhersla á að ná breiðari hóp barna og unglinga inn í félagsmiðstöðina og að auðvelda skrefið að fara í félagsmiðstöðina. Einnig erum við að vinna með aukið ungmennalýðræði í félagsmiðstöðinni Markmiðin eru:

       • Halda áfram að efla samstarf Tónabæjar og Háaleitisskóla hvað varðar nemendaráð og almennt ungmennalýðræði. Starfsmenn Tónabæjar sjá um framkvæmd nemendaráðsins.
       • Byggja brýr milli skólastiga.
        Meiri undirbúningur fyrir nemendur sem eru að fara í 5.bekk, kynna fyrir þeim starfið í Tónabæ áður en þau koma inn á miðstigið. Einnig ætlum við að bjóða upp á öflugra starf fyrir 7.bekk en áður, þar sem dagskráin er unnin enn meira útfrá þeirra hugmyndum í bland við að vera með fleiri viðburði fyrir þau sem eru í takt við hvað við gerum á unglingastiginu.
       • Meiri áhersla að ná til nemenda af erlendu bergi brotnu, samstarf við móttökudeildina í Háaleitisskóla sem og Birtu, úrræði fyrir börn og unglinga sem sækja um alþjóðlega vernd á Íslandi

       Til að nálgast upplýsingar eða koma á framfæri einhverju tengdu aðgerðaráætlun er hægt að hafa samband við forstöðu- eða aðstoðarforstöðumenn Tónabæjar eða á tonabaer@rvkfri.is.

       Nemendaráð

       Nemendaráð

       Nemendaráð Háaleitisskóla er starfrækt hvert skólaár undir handleiðslu félagsstarfskennara í skólanum.  Fulltrúar nemenda í 8.- 10.bekk eru kosnir í byrjun skólaársins og sjá þeir um að halda einn nemendaráðsviðburð á mánuði sem fram fer í skólanum eða Tónabæ. Einnig sjá þau um pizzasölu í hádeginu á föstudögum og fleira.

       Tónó ráð

       Einnig erum við í Tónabæ með Tónó ráð en það hittist einu sinni í mánuði í lok mánaðar og býr til dagskrá fyrir næsta mánuð. Allir eru velkomnir á Tónó ráðs fund svo allir sem vilja geta haft áhrif á dagskrána sem fram fer í Tónabæ.

       Opnunartímar

       5.bekkur
       Mánudagar: 16:00 – 17:30
       Miðvikudagar: 14:30 – 16:00


       6.bekkur

       Mánudagar: 14:30 – 16:00
       Miðvikudagar: 16:00 – 17:30


       7.bekkur

       Mánudagar: 14:30 – 16:00
       Miðvikudagar: 16:00 – 19:00


       8.-10.bekkur

       Mánudagar: 19:30-22:00
       Þriðjudagar: 14:00-16:00
       & 19:30 – 22:00 (tíundubekkjaropnun)
       Miðvikudagar: 19:30-22:00
       Fimmtudagar: 14:00-16:00
       Föstudagar: 19:30-22:00

       Contact Us

       We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

       Ólæsilegt? Breyttu textanum. captcha txt