Buskinn – Félagsmiðstöð

 Félagsmiðstöðin Buskinn

Félagsmiðstöðin Buskinn
Skeiðarvogi
104 Reykjavík

Sími: 695-5048

buskinn@rvkfri.is

Buskinn er félagsmiðstöð á vegum Skóla- og frístundasviðs fyrir nemendur Vogaskóla, starfrækt af Frístundamiðstöðinni Kringlumýri. Markhópurinn eru börn og unglingar í 5. – 10. bekk.

Áhersla er lögð á fjölbreytt og skemmtilegt starf fyrir unglinga í 8. – 10. bekk. Mikil áhersla er lögð á unglingalýðræði og að virkja gesti félagsmiðstöðvarinnar í að hrinda hugmyndum sínum í framkvæmd.

Boðið er upp á opið starf og ýmiskonar klúbbar eru starfandi eftir áhugasviði og þörfum þeirra einstaklinga sem sækja staðinn. Þá eru haldnar ýmsar uppákomur og verkefni í samstafi við börn, foreldra, skóla og aðra samstarfsaðila í hverfinu.

Að auki er mikil áhersla lögð á fræðslu um ýmis málefni tengdum lífsleikni og má þar nefna fræðslu gegn fordómum, forvarnir gegn vímuefnum, stuðningur við jákvæða sjálfsmynd og margt fleira.

Mikil áhersla er lögð á gott samstarf við foreldra/forráðamenn og alla þá aðila sem koma að uppeldismálum í hverfinu. Þá leggjum við mikið upp úr því að félagsmiðstöðin sé sýnileg og opin þeim sem áhuga hafa á að kynna sér starfsemina.

Forstöðumaður Buskans er Auðun Ingi Hrólfsson og aðstoðarforstöðukona er Anna Karen Stefánsdóttir

Starfsmenn

Starfsmenn

 • Stefán Haukur Ásgeirsson
  Stefán Haukur Ásgeirsson Frístundaleiðbeinandi

  Félagsmiðstöðin Buskinn
  Vogaskóla – 104 Reykjavík

  Stefán vinnur á mánudagskvöldum, miðvikudagskvöldum og annaðhvert föstudagskvöld. Einnig vinnur Stefán á dagopnunum á þriðjudögum og fimmtudögum.

  • Auðun Ingi Hrólfsson
   Auðun Ingi Hrólfsson Forstöðumaður Buskans ( afleysing )

   Félagsmiðstöðin Buskinn
   Vogaskóla – 104 Reykjavík

   S: 695-5048

   AuIH01@rvkfri.is

   Vinnutími: Alla virka daga, mánudagskvöld og annaðhvert föstudagskvöld.

  • Kolbrún Edda Jónsdóttir Scheving
   Kolbrún Edda Jónsdóttir Scheving Aðstoðarforstöðumaður

   Í veikindaleyfi

   Frístundamiðstöðin Kringlumýri

  • Magnús Björgvin Sigurðsson
   Magnús Björgvin Sigurðsson Forstöðumaður Buskans

   Frístundamiðstöðin Kringlumýri

   Forstöðumaður Buskans

   • Erna Lea Bergsteinsdóttir
    Erna Lea Bergsteinsdóttir Frístundaleiðbeinandi

    Félagsmiðstöðin Buskinn
    Vogaskóla – 104 Reykjavík

    Erna vinnur á mánudags- og miðvikudagskvöldum og annaðhvert föstudagskvöld.

    • Anna Karen Stefánsdóttir
     Anna Karen Stefánsdóttir Aðstoðarforstöðukona

     Félagsmiðstöðin Buskinn
     Vogaskóla – 104 Reykjavík

     Vinnutími: Alla virka daga, miðvikudagskvöld og annaðhvert föstudagskvöld.

     • Dagmar Pálsdóttir
      Dagmar Pálsdóttir Frístundaráðgjafi

      Félagsmiðstöðin Buskinn
      Vogaskóla – 104 Reykjavík

      Dagmar vinnur á mánudags- og miðvikudagskvöldum og annaðhvert föstudagskvöld.

      • Elias Snær Önnuson Torfason
       Elias Snær Önnuson Torfason Frístundarleiðbeinandi

       Félagsmiðstöðin Buskinn
       Vogaskóla – 104 Reykjavík

       Elias vinnur á mánudagskvöldum, miðvikudagskvöldum og annaðhvert föstudagskvöld. Einnig vinnur Elias á dagopnunum á þriðjudögum og fimmtudögum

       Leiðarljós og gildi

       Markmið Buskans er að bjóða upp á fjölbreytt, skapandi og skemmtilegt starf fyrir börn og unglinga í hverfinu. Í því felst að skapa jákvætt andrúmsloft og umhverfi þar sem hægt er að þjálfa lykilfærni hjá börnum og unglingum með áherslu á óformlegt nám, samskipta- og félagsfærni, virkni og þátttöku ásamt styrkingu sjálfsmyndar. Lagt er upp með að bjóða upp á fjölbreytt viðfangsefni í hverjum mánuði sem höfðar til ólíkra barna og unglinga með mismunandi áhugasvið og tryggja þeim öruggt umhverfi sem þeim líður vel í. Að auki er mikil áhersla lögð á fræðslu gegn fordómum og forvarnir gegn vímuefnum.

       Aðgerðaráætlun

       Í Buskanum er í gildi aðgerðaráætlun sem unnin var í samvinnu við hinar félagsmiðstöðvar Kringlumýar. Aðgerðaráætlunin hefur það að marki að skýrar áætlanir séu til fyrir starfsfólk Buskans til að ná þeim markmiðum sem sett eru fyrir félagsmiðstöðvastarfið. Fyrir hvert skólaár er sett niður ákveðin framtíðarsýn og fyrir hvern lið hennar eru sett markmið sem lúta að því að láta þá framtíðarsýn rætast.

       Framtiðarsýn og markmið Buskans eru eftirfarandi:

       Að vera leiðand í eflingu félagsþroska og samfélagsvitund barna og unglinga í Laugardals-, Háaleitis- og Bústaðahverfi

       • Efla sértækt hópastarf
       • Efla virkt unglingalýðræði
       • Skapa vettvang fyrir óformlegt nám

        

       Að veita heilstætt frítímastarf fyrir aldurinn 10-16 ára í Laugardals-, Háaleitis- og Bústaðahverfi.

       •  Allar félagsmiðstöðvar hverfisins séu með heilsársopnun
       • Kortleggja þjónustuþörf barna og unglinga í hverfinu
       • Móta stefnu í félagsmiðstöðva í ljósi aukningu á fátækt barna

        

       Að starfsfólk félagsmiðstöðva fái þjálfun og fræðslu við hæfi til að starfa með börnum og unglingum í Laugardals-, Háaleitis- og Bústaðahverfi.

       • Búa til fræðslu áætlun fyrir deildina sem nær yfir heilt ár.
       • Búa til tímaplan fyrir unglingastarf sem nær yfir allt árið
       • Endurskoða starfslýsingu frístundaráðgjafa og frístundaleiðbeinenda
       • Búa til handbók starfsfólks félagsmiðstöðvanna

        

       Auka samráð og samstarf við alla aðila sem koma að málefnum barna og unglinga æi Laugardals-, Háaleitis- og Bústaðahverfi.

       • Búa til samráðshóp foreldra og félagsmiðstöðva
       • Fastmóta samráðsfundi með: Umsjónakennurum, skólastjórnendum, námsráðgjafa, hjúkrunarfræðingi, þjónustumiðstöð og lögreglu

        

       Að vera heilsueflandi félagsmiðstöð

       • Innleiða meiri útiveru og útivist í starf félagsmiðstöðva
       • Bjóða upp á holla hressingu í félagsmiðstöðinni. Að takmarka óhollustu í starfi félagsmiðstöðva.
       • Hreyfing sé fastur hluti af starfi félagsmiðstöðva
       • Móta stefnu í forvarnarmálum varðandi tóbak og önnur vímuefni sem og um kynheilbrigðismál.

        

       Framtíðarsýn þessi og markmiðin eru sameiginleg öllum fimm félagsmiðstöðvum Kringlumýrar. Fyrir hvert þessara markmiða er að lágmarki ein aðgerð, sem hefur afmarkaðan tíma, ábyrgðaraðila auk þess sem skilgreint er hvernig skuli metið hvort markmiðið hafi náðst. Þessar aðgerðir eru ýmist sameiginlegar milli félagsmiðstöðvanna eða sérsniðnar að Buskanum og þeim börnum og unglingum sem sækja félagsmiðstöðina.

       Til að nálgast upplýsingar eða koma á framfæri einhverju tengdu aðgerðaráætlun er hægt að hafa samband við forstöðu- eða aðstoðarforstöðukonu Buskans eða á buskinn@reykjavik.is.

       Aðgerðaráætlunina í heild má nálgast hér: Aðgerðaráætlun 

       Nemendaráð

       Ráð Buskans

       Í Buskanum er virkt unglingalýðræði og leggjum við áherslu á að sem flestir komi að skipulagi starfsins svo það verði sem fjölbreyttast og að allir geti fundið eitthvað við sitt hæfi. Buskinn er í virku samráði við nemendaráð Vogaskóla þar sem unglingarnir geta haft áhrif á starf og aðstöðu Buskans.

       Stefnt er á að bjóða uppá ákveðin ráð eða klúbba sem geta haft bein áhrif á starfið. Þá verða einu sinni í mánuði haldin dagskrárgerðarkvöld þar sem allir geta mætt og tekið þátt í að móta starf næsta mánaðar. Með þessum hætti vonumst við til þess að sem flestir geti tekið virkan þátt í starfi Buskans og komið hugmyndum sínum í framkvæmd.

       Opnunartímar

       5.  bekkur

       Mánudaga kl. 14:00-15:30

       Miðvikudaga kl. 14:00-15:30

       6.  bekkur

       Mánudaga kl. 15:30-17:00

       Miðvikudaga kl. 15:30-17:00

       7. bekkur

       Miðvikudaga kl. 17:00-19:00

       Föstudaga kl. 17:00-19:00

       8.-10. bekkur

        Mánudaga kl. 19:30-21:45

       Þriðjudaga kl 14:00-16:30

       Miðvikudaga kl. 19:30-21:45

       Fimmtudaga kl. 14:00-16:30

       Föstudaga  kl. 19:30 – 22:00

       Contact Us

       We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

       Not readable? Change text. captcha txt