Laugó – Félagsmiðstöð

 Félagsmiðstöðin Laugó

Laugalækjarskóla
105 Reykjavík
Sími: 770-2323
Netfang: laugo@rvkfri.is

Laugó er félagsmiðstöð á vegum Skóla- og frístundasviðs Reykjavíkurborgar, starfrækt af Frístundamiðstöðinni Kringlumýri.
Markhópurinn er börn og unglingar í 5. – 10. bekk.

Lagt er upp úr fjölbreyttu, skemmtilegu og innihaldsríku starfi fyrir þátttakendur. Mikil áhersla er lögð á unglingalýðræði og að virkja fólk í að hrinda hugmyndum sínum í framkvæmd.

Boðið er upp á opið starf og ýmiss konar klúbbar eru starfandi og fara eftir áhugasviði og þörfum þeirra sem sækja staðinn. Þá eru haldnar ýmsar uppákomur og verkefni eru unnin í samstafi við börn, foreldra, skóla og aðra samstarfsaðila í hverfinu.

Að auki er mikil áhersla lögð á fræðslu um ýmis málefni sem tengjast lífsleikni eins og fræðslu um fordóma, forvarnir gegn vímuefnum, stuðning við jákvæða sjálfsmynd og margt fleira.

Mikið og gott samstarf er við foreldra/forráðamenn og alla þá aðila sem koma að uppeldismálum í hverfinu. Okkur finnst mikilvægt að félagsmiðstöðin sé sýnileg og opin þeim sem áhuga hafa á að kynna sér starfsemina.

Félagsmiðstöðinn Laugó hefur verið réttindafélagsmiðstöð frá árinu 2018  er við fengum vottun frá Unicef þess efnis. Er Laugó fyrsta félagsmiðstöðin í heiminum sem hlýtur þessa vottun, en árin 2016-2018 unnu Laugó og Laugalækjarskóli markvisst saman að því að ná þeim árangri .

Félagsmiðstöðin er mjög stolt af þessari vottun og leggur mikla áherslu á að halda í þau gildi sem unnið hefur verið að. Laugó ásamt Laugalækjarskóla starfrækja réttindaráð sem er skipað nemendum, foreldrum og starfsmönnum skólans og félagsmiðstöðvarinnar. Ráðið fundar mánaðarlega og tekur fyrir mál sem snerta skólann og gætir þess að raddir nemenda heyrist.

Hverfisskólar tengdir Laugó eru Laugalækarskóli og Laugarnesskóli.

Reglur Félagsmiðstöðvarinnar:

1. Neysla áfengis og annarra vímuefna er ekki samþykkt í félagsmiðstöðvarstarfinu

2. Tóbaksnotkun er ekki samþykkt á lóð félagsmiðstöðvar, við útidyr eða inni í húsnæði

3. Ætlast er til þess að unglingar sýni almenna kurteisi og gangi vel um félagsmiðstöðina

Starfsmenn
 • Ásta Björg Björgvinsdóttir Forstöðukona Laugó

  Frístundamiðstöðin Kringlumýri

  S: 411-7908 / 770-2323

  Vinnutími: Alla virka daga, mánudagskvöld og annað hvort föstudagskvöld

 • Haukur Örn Halldórsson
  Haukur Örn Halldórsson Aðstoðarforstöðumaður

  Frístundamiðstöðin Kringlumýri

  S: 411-7908 / 664-7631

  Vinnutími: Alla virka daga, miðvikudagskvöld og annað hvort föstudagskvöld

 • Adisa Mešetović
  Adisa Mešetović Frístundaráðgjafi

  Félagsmiðstöðin Laugó

  Laugalæk – 105 Reykjavík.

  Vinnutími: Mánudags-, miðvikudags- og annað hvort föstudagskvöld auk miðstigsopnanna og dagopnanna unglinga.

  • Brynjar Birgisson
   Brynjar Birgisson Frístundarleiðbeinandi

   Félagsmiðstöðin Laugó
   Laugalæk – 105 Reykjavík

   Vinnutími: mánudags, – Þriðjudagskvöld og annaðhvert föstudagskvöld auk miðstigsopnunar á þriðjudögum

   • Elín Lára Baldursdóttir
    Elín Lára Baldursdóttir Frístundaráðgjafi

    Frístundamiðstöðin Kringlumýri

    Vinnutími: Óreglulegur

   • Birta Birgisdóttir
    Birta Birgisdóttir Frístundaleiðbeinandi

    Félagsmiðstöðin Laugó
    Laugalæk – 105 Reykjavík

    Vinnutími: mánudags, – miðvikudagskvöld og annaðhvert föstudagskvöld

     

    • Anna Arnarsdóttir
     Anna Arnarsdóttir Frístundaleiðbeinandi

     Félagsmiðstöðin Laugó
     Laugalæk – 105 Reykjavík

     Vinnutími: mánudags, – miðvikudagskvöld og annaðhvert föstudagskvöld

     • Aron Andri Jeannotsson
      Aron Andri Jeannotsson Frístundaleiðbeinandi

      Félagsmiðstöðin Laugó
      Laugalæk – 105 Reykjavík

      Vinnutími: mánudags, – þriðjudagskvöld og annaðhvert föstudagskvöld auk miðstigsopnanna á fimmtudögum.

      • María Egilsdóttir
       María Egilsdóttir Frístundaleiðbeinandi

       Félagsmiðstöðin Laugó

       Laugalæk – 105 Reykjavík.

       Vinnutími: Mánudags-, miðvikudags- og annað hvort föstudagskvöld auk miðstigsopnanna á þriðjudögum og dagopnanna á miðvikudögum.

       • Þóranna Bjartey Eiríksdóttir
        Þóranna Bjartey Eiríksdóttir Frístundaleiðbeinandi

        Félagsmiðstöðin Laugó
        Laugalæk – 105 Reykjavík

        Vinnutími: mánudags, – þriðjudagskvöld og annaðhvert föstudagskvöld

        Leiðarljós og gildi

        Markmið Laugó er að bjóða upp á fjölbreytt, skapandi og skemmtilegt starf fyrir börn og unglinga í hverfinu. Í því felst að skapa jákvætt andrúmsloft og umhverfi þar sem hægt er að þjálfa lykilfærni og borgaravitund hjá börnum og unglingum með áherslu á óformlegt nám, samskipta- og félagsfærni, virkni og þátttöku ásamt styrkingu sjálfsmyndar. Lagt er upp með að bjóða upp á fjölbreytt viðfangsefni í hverjum mánuði sem höfðar til ólíkra barna og unglinga með mismunandi áhugasvið og tryggja þeim öruggt umhverfi sem þeim líður vel í. Að auki er mikil áhersla lögð á fræðslu gegn fordómum og forvarnir gegn vímuefnum.

        Viðburðardagatal 2021-2022

        Viðburðir í Laugó 2021-2022

        1. mars – Árshátíð 7. bekkjar

        3. mars – Árshátíð 8.-10. bekkjar

        4.-6. mars – Landsmót Samfés

        23. mars – Söngkeppni Kringlumýrar

        25. mars – Danskeppni Samfés

        26. mars – Hönnunarkeppnin Stíll

        8.-9. apríl – Rafíþróttamót Samfés

        29. apríl – Samfestingur

        30. apríl – Söngkeppni Samfés

        Aðrir ódagsettir viðburðir:

        Gistinótt

        Möguleg óvissuferð

        Lokaball

         

         

        Ath. Dagsetningar geta breyst með litlum fyrirvara.

        Aðgerðaráætlun

        Í Laugó er í gildi aðgerðaráætlun sem unnin var í samvinnu við hinar félagsmiðstöðvar Kringlumýar. Aðgerðaráætlunin hefur það að marki að skýrar áætlanir séu til fyrir starfsfólk Laugó til að ná þeim markmiðum sem sett eru fyrir félagsmiðstöðvastarfið. Fyrir hvert skólaár er sett niður ákveðin framtíðarsýn og fyrir hvern lið hennar eru sett markmið sem lúta að því að láta þá framtíðarsýn rætast.

        Framtiðarsýn og markmið Laugó eru eftirfarandi:

        Að vera leiðand í eflingu félagsþroska og samfélagsvitund barna og unglinga í Laugardals-, Háaleitis- og Bústaðahverfi

        • Efla sértækt hópastarf
        • Efla virkt unglingalýðræði
        • Skapa vettvang fyrir óformlegt nám

        Að veita heilstætt frítímastarf fyrir aldurinn 10-16 ára í Laugardals-, Háaleitis- og Bústaðahverfi.

        • Allar félagsmiðstöðvar hverfisins séu með heilsársopnun
        • Kortleggja þjónustuþörf barna og unglinga í hverfinu
        • Móta stefnu í félagsmiðstöðva í ljósi aukningu á fátækt barna

        Að starfsfólk félagsmiðstöðva fái þjálfun og fræðslu við hæfi til að starfa með börnum og unglingum í Laugardals-, Háaleitis- og Bústaðahverfi.

        • Búa til fræðslu áætlun fyrir deildina sem nær yfir heilt ár.
        • Búa til tímaplan fyrir unglingastarf sem nær yfir allt árið
        • Endurskoða starfslýsingu frístundaráðgjafa og frístundaleiðbeinenda
        • Búa til handbók starfsfólks félagsmiðstöðvanna

        Auka samráð og samstarf við alla aðila sem koma að málefnum barna og unglinga æi Laugardals-, Háaleitis- og Bústaðahverfi.

        • Búa til samráðshóp foreldra og félagsmiðstöðva
        • Fastmóta samráðsfundi með: Umsjónakennurum, skólastjórnendum, námsráðgjafa, hjúkrunarfræðingi, þjónustumiðstöð og lögreglu

        Að vera heilsueflandi félagsmiðstöð

        • Innleiða meiri útiveru og útivist í starf félagsmiðstöðva
        • Bjóða upp á holla hressingu í félagsmiðstöðinni. Að takmarka óhollustu í starfi félagsmiðstöðva.
        • Hreyfing sé fastur hluti af starfi félagsmiðstöðva
        • Móta stefnu í forvarnarmálum varðandi tóbak og önnur vímuefni sem og um kynheilbrigðismál.

        Framtíðarsýn þessi og markmiðin eru sameiginleg öllum fimm félagsmiðstöðvum Kringlumýrar. Fyrir hvert þessara markmiða er að lágmarki ein aðgerð, sem hefur afmarkaðan tíma, ábyrgðaraðila auk þess sem skilgreint er hvernig skuli metið hvort markmiðið hafi náðst. Þessar aðgerðir eru ýmist sameiginlegar milli félagsmiðstöðvanna eða sérsniðnar að Laugó og þeim börnum og unglingum sem sækja félagsmiðstöðina.

        Laugó setur sér einnig markmið í aðgerðaráætlun á ári hverju og í ár er lögð mikil áhersla á núvitund, hugleiðslu og félagsleg tengsl. Markmiðin eru:

        • Halda áfram því starfi sem hefur verið unnið með sértækt hópastarf.  Markmið að efla sjálfmynd og hæfni í samskiptum.
        • Kynna unglingunum fyrir hugleiðslu og núvitund í gegnum hugleiðslutíma í upphafi hverrar kvöldvaktar. Þrisvar í viku, búa til hóp og nota headspace. Leggja áherslu á að auglýsa reglulega og halda út skólaárið
        • Halda að unglingum jákvæðum fyrirmyndum á samfélagsmiðlum og beina frá neikvæðum fyrirmyndum. Efla samfélagsmiðla Laugó með að sýna afrakstur klúbbana ofl.

        Til að nálgast upplýsingar eða koma á framfæri einhverju tengdu aðgerðaráætlun er hægt að hafa samband við forstöðu- eða aðstoðarforstöðumenn Laugó eða á Laugo@rvkfri.is.

        Nemendaráð

        Sameiginlegt nemendaráð er meðal félagsmiðstöðvarinnar Laugó og Laugalækjarskóla í 8. – 10. bekk. Í vetur líkt og síðustu ár er nemendaráðið opið valfag í skólanum sem kennt er af kennara í skólanum og forstöðumanni Laugó.

        Þeir nemendur sem taka að sér þessi ábyrgðarmiklu störf gegna mikilvægu hlutverki í nemendahópnum og vinna óeigingjarnt starf í þágu nemenda í frítíma sínum. 

        Stjórn nemendaráðs Laugalækjarskóla og Laugó 2021-2022 er eftirfarandi:

        Formaður: óuppfært

        Varaformaður: óuppfært

        Ritari: óuppfært

        Nemendaráð 7. bekkjar er opið og öllum nemendum í 7. bekk Laugalækjarskóla heimilt að taka þátt í því. Nemendaráðið skipuleggur árshátíð og aðra viðburði fyrir 7. bekk auk fjáraflanna.

        Í hverfinu er starfrækt ungmennaráð Laugardals- og Háaleitishverfis. Ráðið er fyrir alla áhugasama um málefni ungs fólks sem eru yngri en 18 ára. Fundir ráðsins eru auglýstir sérstaklega á heimasíðu og samfélagsmiðlum félagsmiðstöðvanna. 

        Í Laugó geta þátttakendur átt frumkvæðið við að stofnsetja klúbba sem taka mið af þeirra áhugamálum.

        • Félagsmiðstöðin Laugó
        • Laugalæk, 105 Reykjavík
        • 664-7630 og 411-7908
        • laugo@rvkfri.is

        Opnunartímar

        Vorönn 2022

        8, 9 og 10 bekkur

        Mánudagar: 19.30 – 22.00
        Þriðjudagar: 12:00 – 13:00 / 19:30-22:30
        Miðvikudagar: 19.30 – 22.00
        Fimmtudagar: 14:00 – 16:00
        Föstudagar: 19.30 – 22.00.

        7. bekkur

        Þriðjudagar: 11:30 – 12:05 / 16:30 – 18:30
        Fimmtudagar: 14:00 – 16:00

        5. bekkur

        Mánudagar: 14:00 – 15:30
        Miðvikudagar: 14:00 – 15:30

        6. bekkur

        Mánudagar: 16:00 – 17:30
        Miðvikudagar: 16:00 – 17:30

        Þessar tímasetningar geta breyst og verða breytingar tilkynntar hér, á Facebook síðu Laugó og í gegnum Mentor.

        Contact Us

        We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

        Ólæsilegt? Breyttu textanum. captcha txt