Krakkakot – Frístundaheimili

Frístundaheimilið Krakkakot

Krakkakot er frístundaheimili fyrir börn í 1.-4. bekk í Hvassaleitisskóla. Það er staðsett innan skólans á neðri hæð hægri álmunnar.

Forstöðumaður er Gunnar Óli Markússon. Hann er með s: 664-7616 og er best að hringja fyrir hádegi til að ræða málefni barna.

Aðstoðarforstöðukona er Stella Eðvaldsdóttir. Hún er með s: 664-6945 og er hægt að hringja fyrir hádegi til að ræða málefni barna.

Hins vegar er langbest að senda hagnýtar upplýsingar eins og varðandi heimferðartíma sem sms í listasíma Krakkakots 664-7670.

Listasíminn er ávallt í höndum ákveðins starfsmanns dag hvern. Hann heldur utan um allar upplýsingar varðandi börnin þann dag. Starfsmaðurinn er staðsettur á ganginum við valtöfluna og á að taka á móti öllum sem koma.

Tölvupóstfang frístundaheimilisins er krakkakot@rvkfri.is

Frístundaheimilið Krakkakot er eitt af átta frístundaheimilum sem tilheyra Kringlumýri, sem er frístundamiðstöð Laugardals, Háaleitis og Bústaðahverfis. Kringlumýri sér einnig um rekstur fimm félagsmiðstöðva og frítímastarfs fatlaðra. Hægt er að skoða heimasíður allra þessara starfsstaða í gegnum heimasíðu Kringlumýrar.

Skráning og breyting á viðveru í frístundaheimilinu fer fram á Völu frístund.

Þegar frí er í skólanum á virkum dögum er almennt opið í Krakkakoti frá klukkan 8:00 til 17:00.  Þá er auglýst sérstaklega eftir skráningu þeirra barna sem ætla að nýta sér þá þjónustu og rukkað er aukalega fyrir vistun frá klukkan 8:00-13:30.  Skráð er á langa daga í gegnum Völu frístund.

Starfsmenn

Starfsmenn Krakkakots

Leiðarljós og gildi

Gildi Kringlumýrar

Fagmennska – Fjölbreytileiki – Gleði

Fagmennska

 • Félagsþroski barna og unglinga efldur með áherslu á félags- og samskiptafærni.
 • Áhersla lögð á eflingu jákvæðrar sjálfsmyndar og raunverulega virkni og þátttöku.
 • Starfsfólk kappkostar að tileinka sér nýja þekkingu til uppbyggingar í starfi.
 • Unnið eftir settum markmiðum og gildum.
 • Störfum sinnt af virðingu með trúnað og tryggð að leiðarljósi.

Fjölbreytileiki

 • Leiðandi afl í frítímastarfi með fötluðum börnum og unglingum.
 • Áhersla á fjölbreyttan starfsmannahóp með ólíkan bakgrunn og færni.
 • Viðfangsefni við hæfi hvers og eins.
 • Barna- og unglingalýðræði í hávegum haft með tilstuðlan jafnréttis.
 • Tökum mið og tillit til ólíkra skoðana og fjölbreyttra samstarfsaðila.

Gleði

 • Viðhorf er val. Veljum okkur gleði og jákvæðni í starfi með bros á vör.
 • Sýnum umhyggju.
 • Lærdómur og sköpun í gegnum leik.
 • Áhersla lögð á góð mannleg samskipti.
 • Ekkert svo hátíðlegt að ekki megi hlæja saman.
Aðgerðaráætlun

Markmið frístundaheimila Kringlumýrar er að bjóða upp á innihaldsríkan frítíma þar sem börnin fá tækifæri til að takast á við fjölbreytt viðfangsefni eftir að hefðbundnum skóladegi lýkur. Leiðarljós frístundaheimilanna er að hver einstaklingur fái að njóta sín og þroskast í umhverfi sem einkennist af hlýju, öryggi og virðingu. Starfsemi frístundaheimila byggir á hugmyndafræði frístundastarfs án aðgreiningar þar sem öll börn eigi kost á að taka þátt í starfinu óháð getu þeirra, þroska eða fötlun og að unnið sé út frá styrkleikum þeirra. Lögð er áhersla á að þroska félagslega færni og samskipti í gegnum leik og starf sem og virðingu fyrir sjálfum sér, öðrum og umhverfi sínu. Frístundaheimilin vinna að því að efla sjálfstraust, sjálfstæði og félagslega færni barnanna. Í þessu skyni leitast frístundaheimili við að nota lýðræðislega starfshætti og efla hæfni barnanna til að móta sér sjálfstæðar skoðanir og hafa áhrif á umhverfi sitt og aðstæður.

 

Frístundaheimilið Krakkakot mun halda áfram að leggja áherslur á frístundalæsi meðal annars með því að ljúka innleiðingu á þeim 10 atriðum sem lagt er upp með í handbók um frístundalæsi, félagsfærni og sjálfseflingu barna út frá grunnþáttum menntastefnunnar í gegnum leik og starf, og vinna áfram með nýtingu hins gífurlega mannauðs sem liggur í starfsfólki Krakkakots með því að efla þau til sjálfstæðra vinnubragða, auka fumkvæði þeirra og ýta undir sköpunargleði.

Linkur á aðgerðaráætlunina : Aðgerðaráætlun 2020-2021

Frístundadagatal
Um Krakkakot
Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Ólæsilegt? Breyttu textanum. captcha txt