Frístundaheimilið Laugarsel

Laugarsel er frístundaheimili fyrir börn í 1. og 2. bekk í Laugarnesskóla.

Forstöðumaður er Ísabella Þráinsdóttir og hægt er að ná sambandi við hana í síma 664-7618.

Aðstoðarforstöðumaður er Guðmundur Magnússon sem má nálgast í síma 664-7655.

Einnig er hægt að ná í þau í netfangið laugarsel@rvkfri.is

Frístundaheimilið Laugarsel er eitt af átta frístundaheimilum sem tilheyra Kringlumýri, sem er frístundamiðstöð Laugardals og Háaleitis. Kringlumýri sér einnig um rekstur fimm félagsmiðstöðva og frítímastarfs fatlaðra. Hægt er að skoða heimasíður allra þessara starfsstaða í gegnum heimasíðu Kringlumýrar.

Nánari upplýsingar um gjaldskrá má finna á heimasíðu Reykjavíkurborgar.
Skráning og breyting á viðveru í frístundaheimilinu fer fram hér.

Reglur um þjónustu frístundaheimila Reykjavíkurborgar má finna hér.

Starfsskrá frístundamiðstöðva Skóla og frístundasviðs Reykjavíkurborgar er að finna hér.

Upplýsingar um noktun frístundakorts má finna hér.

Þegar frí er í skólanum á virkum dögum er opið í Laugarseli frá klukkan 8:00 um morguninn og til 17:00.  Þá er auglýst sérstaklega eftir skráningu þeirra barna sem ætla nýta sér þá þjónustu og rukkað er aukalega fyrir vistun frá klukkan 8:00-13:30.  Skráð er á langa daga í gegnum Völu frístund.

Bekkjarsímar– sem eru notaðir á opnunartíma Laugarsels;
1.bekkur : 664-7675
2.bekkur : 664-7671
Starfsmenn/Staff members

Starfsmenn

 • Ísabella Þráinsdóttir
  Ísabella Þráinsdóttir Forstöðumaður

  Frístundamiðstöðin Kringlumýri

  S: 411-5414 / 664-7618

 • Guðmundur Magnússon
  Guðmundur Magnússon Aðstoðarforstöðumaður

  Frístundaheimilið Laugarsel

  S: 664-7655

 • Samuel Levesque
  Samuel Levesque Frístundaráðgjafi

  Samúel sér um sértækt starf fyrir frístundaheimili Kringlumýrar þar sem hann er með allskyns útismiðjur.

  • Jón Steinar Ágústsson
   Jón Steinar Ágústsson Frístundaráðgjafi

   Jónsi sér um sértækt starf fyrir frístundaheimili Kringlumýrar þar sem hann er með allskyns íþróttatengda leiki.

   • Andrea Björk
    Andrea Björk Frístundaleiðbeinandi
    • Árni Dagur
     Árni Dagur Frístundaleiðbeinandi
     • Árni Hafstað
      Árni Hafstað Frístundaráðgjafi
      • Birta
       Birta Frístundaleiðbeinandi
       • Bragi
        Bragi Frístundaleiðbeinandi
        • Bryn Galdur
         Bryn Galdur Frístundaleiðbeinandi
         • Elísa
          Elísa Frístundaleiðbeinandi
          • Ilona
           Ilona Frístundaleiðbeinandi
           • Katrín Sunneva
            Katrín Sunneva Frístundaleiðbeinandi
            • Kári Jónasson
             Kári Jónasson Frístundaleiðbeinandi
             • Kristinn
              Kristinn Frístundaleiðbeinandi
              • Matthías
               Matthías Frístundaráðgjafi
               • Ugla
                Ugla Frístundaleiðbeinandi
                • Valgerður
                 Valgerður Frístundaleiðbeinandi
                 • Yolanda
                  Yolanda Frístundaráðgjafi
                  • Þorbjörg
                   Þorbjörg Frístundaleiðbeinandi
                   • Þóranna Bjartey Vilborgardóttir
                    Þóranna Bjartey Vilborgardóttir Frístundaleiðbeinandi

                    Félagsmiðstöðin Laugó
                    Leirulæk 2-5, 105 Reykjavík

                    Vinnutími: mánudags, miðvikudagskvöld og annaðhvert föstudagskvöld

                    Information in English

                    Laugarsel is an after school center for children in 1st and 2nd grade in Laugarnesskóli.

                    Ísabella Þráinsdóttir is the director of Laugarsel and can be reached by calling 664-7618.

                    Guðmundur Magnússon is the assistant director of Laugarsel and can be reached by calling 664-7655.

                    They can also be reached by emailing laugarsel@rvkfri.is

                    Laugarsel is one of eight after-school centers that belong to Kringlumýri, which is a leisure center for Laugardalur and Háaleiti. Further information about Kringlumýri and its programs is available on their website.

                    Further information about the rate list can be found on Reykjavíkurborg’s website. To register your children in Laugarsel go to Here.

                    When the school is closed for preparation days Laugarsel is open from 8am to 5pm. Special registration is required for those days and parents and custodians will be notified in advance of the registration deadline. An extra fee is charged for the time between 8am and 1:30pm and registration is through Vala Frístund.

                    To reach us during the working hours of Laugarsel please call the following phone numbers:
                    1st grade: 664-7675
                    2nd grade: 664-7671

                    Frístundadagatal/Our calendar

                    Laugarsel Frístundadagatal 2021-2022

                    Útskýringar á frístundardagatali ENGLISH BELOW:

                    • Grár dagur er lögbundinn frídagur.
                    • Rauður dagur er starfsdagur starfsfólks eða vetrarleyfi og engin starfsemi  í Laugarseli.
                    • Grænn dagur er skertur dagur þar sem starfsemi hefst fyrr en venjulega í samráði við Laugarnesskóla.
                    • Gulur dagur er undirbúningsdagur í skóla. Opið í Laugarseli frá kl.8:00-17:00

                    Frístundadagatal þetta er gert með fyrirvara um breytingar. Allar breytingar á dagatalinu verða tilkynntar með tölvupósti eða á heimasíðu Laugarsels www.kringlumyri.is/laugarsel

                    Explanation of the different colors on the calendar:
                    • Gray day is a law binding day off (for example Saturday and Sunday).
                    • Red day is staff day or winter break, Laugarsel is closed those days.
                    • Green day is a when school is a bit shorter than usual and the kids come a bit earlier to Laugarsel. We work with Laugarnesskóli on those days to bridge the gap.
                    • Yellow day is a staff day in Laugarnesesskóli or parent teacher conferences. Laugarsel is open from 8:00-17:00 on those days and you need to register your child.

                    This calendar is made with exception of possible changes. Every change in this calendar will be announced via email or on our website www.kringlumyri.is/laugarsel

                    Matseðill/Menu
                    Gildi Kringlumýrar

                    Gildi Kringlumýrar

                    Fagmennska – Fjölbreytileiki – Gleði

                    Fagmennska

                    • Félagsþroski barna og unglinga efldur með áherslu á félags- og samskiptafærni.
                    • Áhersla lögð á eflingu jákvæðrar sjálfsmyndar og raunverulega virkni og þátttöku.
                    • Starfsfólk kappkostar að tileinka sér nýja þekkingu til uppbyggingar í starfi.
                    • Unnið eftir settum markmiðum og gildum.
                    • Störfum sinnt af virðingu með trúnað og tryggð að leiðarljósi.

                    Fjölbreytileiki

                    • Leiðandi afl í frítímastarfi með fötluðum börnum og unglingum.
                    • Áhersla á fjölbreyttan starfsmannahóp með ólíkan bakgrunn og færni.
                    • Viðfangsefni við hæfi hvers og eins.
                    • Barna- og unglingalýðræði í hávegum haft með tilstuðlan jafnréttis.
                    • Tökum mið og tillit til ólíkra skoðana og fjölbreyttra samstarfsaðila.

                    Gleði

                    • Viðhorf er val. Veljum okkur gleði og jákvæðni í starfi með bros á vör.
                    • Sýnum umhyggju.
                    • Lærdómur og sköpun í gegnum leik.
                    • Áhersla lögð á góð mannleg samskipti.
                    • Ekkert svo hátíðlegt að ekki megi hlæja saman.
                    Skýrsla og Umbótaáætlun

                    Umbótaáætlun Laugarsels

                    Með því að ýta á linkinn er hægt að sjá umbótaáætlun Laugarsels.

                    Skýrsluna úr ytra mati má finna hér

                    Í maí 2018 fór fram ytra mat í frístundaheimilinu Laugarseli á vegum skóla- og frístundasviðs. Með ytra mati er átt við úttekt á starfsemi stofnunar sem unnin er af utanaðkomandi aðilum, s.s. sveitarfélögum. Ytra matið var framkvæmt af sérfræðingum frá skóla- og frístundaskrifstofu Reykjavíkurborgar og deildarstjóra barnastarfs í Miðbergi

                    Gagna var aflað með viðtölum, vettvangsathugunum og rýnihópum en auk þess var farið yfir ýmis gögn frístundaheimilisins.

                    Leiðarljós við matið var: Að börnum og ungmennum í borginni líði vel, fari stöðugt fram og þau öðlist uppeldi og menntun fyrir líf og starf.

                    Matið er liður í að styðja og efla frístundastarf og kemur til viðbótar innra mati frístundaheimila. Stefna skóla- og frístundasviðs Reykjavíkurborgar um uppeldi og menntun er höfð til viðmiðunar í matinu, en viðmiðin byggja meðal annars á lögum sem lúta að starfsemi fyrir börn og unglinga, stefnu skóla- og frístundasviðs, Barnasáttmála Sameinuðu þjóðanna, grunnþáttum menntunar og Starfsskrá frístundamiðstöðva SFS auk stefnumótunar borgarinnar í starfsmannamálum og mannréttindamálum. Í viðmiðunum er lýst frístundastarfi sem er í góðu samræmi við skyldur og tilmæli laga og stefnu Reykjavíkurborgar um frístundastarf og getur því talist gæðastarf.

                    Aðgerðaráætlun

                    Markmið frístundaheimila Kringlumýrar er að bjóða upp á innihaldsríkan frítíma þar sem börnin fá tækifæri til að takast á við fjölbreytt viðfangsefni eftir að hefðbundnum skóladegi lýkur. Leiðarljós frístundaheimilanna er að hver einstaklingur fái að njóta sín og þroskast í umhverfi sem einkennist af hlýju, öryggi og virðingu. Starfsemi frístundaheimila byggir á hugmyndafræði frístundastarfs án aðgreiningar þar sem öll börn eigi kost á að taka þátt í starfinu óháð getu þeirra, þroska eða fötlun og að unnið sé út frá styrkleikum þeirra. Lögð er áhersla á að þroska félagslega færni og samskipti í gegnum leik og starf sem og virðingu fyrir sjálfum sér, öðrum og umhverfi sínu. Frístundaheimilin vinna að því að efla sjálfstraust, sjálfstæði og félagslega færni barnanna. Í þessu skyni leitast frístundaheimili við að nota lýðræðislega starfshætti og efla hæfni barnanna til að móta sér sjálfstæðar skoðanir og hafa áhrif á umhverfi sitt og aðstæður.

                    Frístundarheimilið Laugarsel stefnir að því að innleiða Frístundalæsi, meðal annars með því að ljúka innleiðingu á þeim 10 atriðum sem lagt er upp með í handbók um frístundarlæsi. Frístundarheimilið hefur fengið vottun UNICEF sem réttindafrístund og ætlar að efla í tengslum við það enn frekar lýðræði innan frístundarheimilisins. Unnið hefur verið með margvíslegar leiðir til að efla lýðræði innan frístundarinnar og sá umsjónamaður verkefnisins um það. Í ár langar okkur að efla lýðræði enn frekar efla þátttöku fleiri starfsmanna að verkefninu. Við munum einnig innleiða gefðu 10 sem er aðferð til þess að auka samræður og samskipti við fjöltyngd börn sem eru að læra íslensku sem annað mál.

                    Aðgerðaráætlun má finna hér.

                    • Frístundaheimilið Laugarsel
                    • Kirkjuteig 24, 105 Reykjavík
                    • 6647618 / 6647655
                    • laugarsel@rvkfri.is
                    Contact Us

                    We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

                    Ólæsilegt? Breyttu textanum. captcha txt